Annonse
Annonse
Brev til redaktøren
Ottestad og medarbeidarar skriv i Tidsskriftet nr. 23 – 24/2016 om prehospital torakotomi ved traumatisk hjartestans ( 1 ). Leiar i Norsk kirurgisk forening, Inge Glambek, har kommentert denne...
02.02.2017
Kaljusto og medarbeidere ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, har publisert en studie som viste utfallet hos pasienter med penetrerende hjerteskade i perioden 2001 – 10 ( 1 ). De identifiserte 60...
02.02.2017
Ottestad og medarbeidere foreslår, som Norsk Anestesiologisk Forening, prehospital torakotomi ved traumatisk hjertestans på gitte indikasjoner i Tidsskriftet nr. 23/2016 ( 1 , 2 ). Norsk kirurgisk...
02.02.2017
Vi takker Dale og medarbeidere for et interessant innspill ( 1 ) til vår korte kommentarartikkel om å skifte ut intravenøst ketobemidon med enten morfin eller oksykodon ved våre sykehus ( 2 ). De...
02.02.2017
Roksund og medarbeidere fokuserer igjen meget treffsikkert på overdiagnostikk og sykeliggjøring i helsetjenesten ( 1 ). Jeg har selv flere ganger prøvd å få interesse blant indremedisinere om at...
19.01.2017
Innlegget var rørande ( 1 ). Ovafor den døyande pasienten gjorde legen ein god jobb. Med all respekt for pasienten, dei pårørande og legen kjenner eg meg likevel forplikta til å nemna dette: Denne...
19.01.2017
I Tidsskriftet nr. 21/2016 under spalten «Fra andre tidsskrifter» presenteres en metaanalyse publisert i JAMA ( 1 ) som understreker betydningen av å komme raskt til endovaskulær behandling (...
19.01.2017
Med min bakgrunn som allmennlege i 50 år og 25 år som sykehjemslege ønsker jeg å reise en problemstilling. Gamle mennesker med sammensatte lidelser står ofte på flere medikamenter og må ikke sjelden...
10.01.2017
Takk til M. Hafting & M. Røynesdal for nyttige synspunkter ( 1 ) på vår artikkel ( 2 ) i Tidsskriftet. Vi er enige i at «å sikre barn utviklingsfremmende oppvekstsvilkår er en sentral verdi». Vi...
10.01.2017
I Tidsskriftet nr. 20/2016 publiserte Holmøy & Torkildsen en oversiktsartikkel om behandling av multippel sklerose i svangerskap og ammeperiode ( 1 ). Vi er i hovedsak enige i anbefalingene i...
10.01.2017