Annonse
Annonse
Brev til redaktøren
I en viktig kronikk om overdiagnostikk skriver Roksund og medarbeidere at koblingene mellom sykdomsdiagnoser og velferdsgoder også bør debatteres ( 1 ). Som trygdemedisinsk forsker vil jeg bidra til...
21.03.2017
Takk til M. Romøren og medarbeidere for artikkelen «Én pasient, to verdener – samhandling mellom sykehjemsleger og sykehusleger» i Tidsskriftet nr. 3/2017 ( 1 ). Undertegnede valgte artikkelen som...
21.03.2017
En viktig og bevisstgjørende artikkel som burde leses av mange, også spesialister i ymse fag ( 1 ). Flott fremheving av «Når helse gjøres til en vare i et marked med gode profittmuligheter, er...
21.03.2017
Takk til Helge Waal & Jørg Mørland ( 1 ) for kommentar til min lederartikkel ( 2 ). Forfatterne har helt rett i at Evang ikke snakket om det stoffrie samfunn, snarere skrev han at «misbruk av...
21.03.2017
Takk for bidrag i Tidsskriftets språkspalte om bruk av NOAK- versus DOAK-forkortelsen ( 1 ). Det er lett å enes om at to ulike forkortelser for disse legemidler er uheldig. Imidlertid er forfatterens...
21.03.2017
Takk til Ræder og medarbeidere ( 1 ) for utfyllende opplysninger. Vi verken var eller er uenige i at 30 %-forskjellen i farmakologisk potens mellom preparatene er klinisk vesentlig. Morfin kan gis...
21.03.2017
Som angitt var akupunktørene ikke blindet ( 1 ). Det er da sannsynlig at den sparsomme behandlingseffekten i denne studien kan tilskrives observatørskjevhet. Dette er et velkjent svakt punkt i...
07.03.2017
I Tidsskriftet nr. 3/2017 beskrives hvordan forskning publisert i Annals of Internal Medicine viser at akupunktur er effektivt mot kronisk forstoppelse ( 1 ). Professor Arne Johan Norheim kommenterer...
07.03.2017
Informasjonsbrev om forskningsprosjekter kan gi opphav til misforståelser og engstelse, skriver Sofia Olsen og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 3/2017, og stiller dermed «spørsmål ved behovet for...
07.03.2017
Vi takker Holmsen og medarbeidere for responsen i Tidsskriftet nr. 1/2017 på vår artikkel om familieplanlegging, graviditet og amming ved multippel sklerose (MS) ( 1 ), der de ganske riktig påpeker...
16.02.2017