logo

Avansert søk
Brev til redaktøren

Læge eller lege?

Red. 

I spalten Tidligere i Tidsskriftet nr. 23/2003 (1) ble ikke landsstyrets avstemning i 1993 vedrørende stavemåten på Den norske lægeforening, korrekt gjengitt. Vi refererte forslaget fra Møre og Romsdal legeforening, som ønsket å bytte ut Æ med E. Ettersom 38 delegater stemte for fortsatt Æ, oppnådde ikke lovendringsforslaget kravet om totredels flertall (2).

Litteratur

1.

Tidligere i Tidsskriftet. Læge eller lege? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3494 – 5.

2.

Brun N. Legeforeningen skal fortsatt være én organisasjon. Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 2183 – 5.