logo

Avansert søk
Nyheter

Er planlagt keisersnitt ved tvillinger best?

M R Berg 

Komplikasjonsrisikoen ved tvillingfødsel er høyere enn der det bare er ett barn, men risikoen ved planlagt keisersnitt er ikke større enn risikoen ved vaginal fødsel.

I en multisenterstudie med deltakelse fra 25 land ble flere enn 2 800 kvinner som var gravide i uke 32 – 39 med tvillinger og der første tvilling lå i hodeleie, randomisert til planlagt keisersnitt eller planlagt vaginal fødsel (1).

Forløsning ved keisersnitt ble gjort hos 90 % av kvinnene i gruppen der dette var planlagt og hos 44 % av kvinnene i gruppen for planlagt vaginal fødsel. Det var ingen signifikante forskjeller i forekomst av perinatal alvorlig sykdom, skade eller død hos tvillingene som var planlagt forløst med keisersnitt og dem der det var planlagt vaginal fødsel (oddsratio 1,16; 95 % KI 0,77 – 1,74). Det var heller ingen signifikante forskjeller i forekomst av alvorlige komplikasjoner eller fødselsrelatert død hos mødrene.

– Jeg er imponert over denne studiens størrelse – antallet svangerskap er nesten tre ganger det årlige antall tvillingfødsler i Norge, sier Bjørn Backe, som er professor emeritus og tidligere overlege ved Kvinneklinikken, St. Olavs hospital. – Selv om det ikke var signifikante forskjeller mellom gruppene der henholdsvis keisersnitt og vaginal fødsel var planlagt, tror jeg at studien vil påvirke praksis i retning av flere elektive keisersnitt. Det er tankevekkende at bare litt over halvparten av dem som ble randomisert til vaginal fødsel, fødte begge tvillingene vaginalt, sier han.

– Ingen nordiske avdelinger deltok i studien, kanskje fordi problemstillingen virket lite relevant for nordiske forhold. Vaginal fødsel vil nok fortsatt være standard ved planlegging av forløsningsmåte for tvillinger i Norden, sier Backe.

Litteratur

1.

Barrett JFR, Hannah ME, Hutton EK et al. A randomized trial of planned cesarean or vaginal delivery for twin pregnancy. N Engl J Med 2013; 369: 1295 – 305. [PubMed] [CrossRef]

 

Kommenter denne artikkelen

I dette feltet kan du skrive inn kommentarer til det faglige eller meningsbærende innholdet i artikkelen. Innlegg kan være på maksimalt 450 ord. Innlegg leses, redigeres og godkjennes av redaksjonen. Du vil bli kontaktet for å godkjenne redaksjonelle endringer før publisering. Publisering på nett skjer fortløpende. Et utvalg av innleggene publiseres også i papirutgaven i spalten "Brev til redaktøren". Før du skriver må du lese, og krysse av for at du aksepterer retningslinjene for Kommentarer til artikler/Brev til redaktøren.

Jeg har lest retningslinjene for bruk av rask respons.