logo

Avansert søk
Nyheter

Systemisk kjemoterapi mot basalcellekarsinomer i hud

P Gjersvik 

Peroral behandling med vismodegib ga regress og færre nye basalcellekarsinomer hos pasienter med Gorlins syndrom.

Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix

Pasienter med Gorlins syndrom har en sjelden gendefekt som innebærer at en viktig signalvei for utviklingen av basalcellekarsinom – på engelsk kalt hedgehog pathway – blir oppregulert. Slike pasienter får et meget stort antall basalcellekarsinomer som kan være vanskelige å behandle. Vismodegib er et lite molekyl som hemmer denne signalveien.

I en multisenterstudie ble 42 pasienter med Gorlins syndrom randomisert til enten peroral behandling med vismodegib eller placebo. I oppfølgingsperioden på 1 – 15 måneder oppsto det langt færre nye basalcellekarsinomer per pasient med vismodegib enn med placebo – henholdsvis to versus 29 lesjoner som måtte eksideres per gruppe per år (p = 0,001). Størrelsen på allerede tilstedeværende lesjoner ble redusert med vismodegib (p = 0,003), og hos noen pasienter forsvant alle lesjonene. Imidlertid fikk alle som sto på vismodegib bivirkninger, bl.a. tap av smakssans, hårtap, vekttap og muskelkramper, og 14 av 26 pasienter valgte å seponere behandlingen.

Studien viser at systemisk kjemoterapi kan ha effekt som behandling og forebygging av basalcellekarsinom, men Gorlins syndrom er sjelden og behandlingen ga mange bivirkninger. Dersom man klarer å utvikle effektive applikasjonsformer for lokalbehandling, dvs. salve eller oppløsning for intralesjonal injeksjon, kan det tenkes at vismodegib kan få en plass i behandlingen av basalcellekarsinomer også hos pasienter uten Gorlins syndrom, særlig ved lesjoner med aggressivt vekstmønster.

Litteratur

1.

Tang JY, Mackay-Wiggan JM, Aszterbaum M et al. Inhibiting the hedgehog pathway in patients with the basal-cell nevus syndrome. N Engl J Med 2012; 366: 2180 – 8. [PubMed] [CrossRef]

 

Kommenter denne artikkelen

I dette feltet kan du skrive inn kommentarer til det faglige eller meningsbærende innholdet i artikkelen. Innlegg kan være på maksimalt 450 ord. Innlegg leses, redigeres og godkjennes av redaksjonen. Du vil bli kontaktet for å godkjenne redaksjonelle endringer før publisering. Publisering på nett skjer fortløpende. Et utvalg av innleggene publiseres også i papirutgaven i spalten "Brev til redaktøren". Før du skriver må du lese, og krysse av for at du aksepterer retningslinjene for Kommentarer til artikler/Brev til redaktøren.

Jeg har lest retningslinjene for bruk av rask respons.