logo

Avansert søk
Medisinen i bilder

Et uvanlig funn ved isjialgi

Ø Aamaas S Hara 

En mann i 60-årene ble innlagt med to dagers sykehistorie med venstresidig isjialgi og pareseutvikling i L5-innervert muskulatur. MR viste en oppfylling i venstre laterale recess i nivå L4/L5 med dorsal dislokasjon av venstre L5-rot. Oppfyllingen hadde uvanlig lavt MR-signal som ga mistanke om forkalkninger eller luft. Supplerende CT viste en velavgrenset luftansamling i samme område (bildene).

Klinisk forverring førte til kirurgisk eksplorasjon av L5-roten. Ventralt for denne så man en luftmengde innkapslet i epiduralt bløtvev, incisjon ble foretatt og luften sluppet fri. Etter dette var L5-roten mykere palpatorisk og hadde fritt forløp. Pasienten opplevde betydelig bedring postoperativt.

Luft i intervertebralskivene, såkalt vakuumfenomen, er et relativt vanlig bildefunn ved degenerative forandringer i lumbalcolumna. I litteraturen rapporteres det om tilfeller med gass i spinalkanalen, intervertebralforamina, i prolapsvev, epiduralt og subaraknoidalt assosiert med vakuumfenomen (1). Det kan også forekomme sekundært til degenerasjon i fasettledd og ligamenter.

Hos vår pasient forelå bare lettgradig skivebukning uten ruptur i anulus fibrosus og lett fasettleddsartrose i aktuelle nivå. Luften kan representere gassomdanning av et sekvester fra en tidligere prolaps, alternativt pseudocyste assosiert med vakuumfenomen i tilstøtende skiverom. Det er vanskelig å forklare akutt innsettende sykehistorie på bakgrunn av dette, men incisjon og frigjøring av luftansamlingen hos pasienten var likevel terapeutisk.

Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

Litteratur

1.

Choi KC, Kim JS, Lee SH. Surgical experience of gas-containing disk herniation. Neurol Med Chir (Tokyo) 2010; 50: 905 – 9. [PubMed] [CrossRef]

Mottatt 24.4. 2012, første revisjon innsendt 22.6. 2012, godkjent 28.6. 2012. Medisinsk redaktør Merete Kile Holtermann.

 

Kommenter denne artikkelen

I dette feltet kan du skrive inn kommentarer til det faglige eller meningsbærende innholdet i artikkelen. Innlegg kan være på maksimalt 450 ord. Innlegg leses, redigeres og godkjennes av redaksjonen. Du vil bli kontaktet for å godkjenne redaksjonelle endringer før publisering. Publisering på nett skjer fortløpende. Et utvalg av innleggene publiseres også i papirutgaven i spalten "Brev til redaktøren". Før du skriver må du lese, og krysse av for at du aksepterer retningslinjene for Kommentarer til artikler/Brev til redaktøren.

Jeg har lest retningslinjene for bruk av rask respons.