logo

Avansert søk
Nyheter

Klassifikasjonssystem for beinbrudd fungerer bra

E Hem 

Det er godt samsvar i klassifiseringen av beinbrudd mellom ulike kirurger og av samme kirurg på ulikt tidspunkt. Dette viser en ny studie fra Stavanger.

Kjetil Søreide og Terje Meling. Foto privat

Klassifikasjonssystemer for beinbrudd gjør det mulig å sammenlikne behandling og behandlingsresultater, men studier har vist at det er vanskelig å klassifisere beinbrudd på en god og ensartet måte. Det mest brukte klassifikasjonssystemet for beinbrudd er AO/OTA-klassifikasjonen, som er basert på klassifikasjon av bruddets anatomiske plassering og deretter bruddets morfologi.

Alle brudd i de lange rørknoklene hos voksne pasienter som ble behandlet ved Stavanger universitetssjukehus i 2008 ble klassifisert til én av 13 anatomiske segmenter, og deretter i én av ni morfologisk forskjellige bruddgrupper (1). Bruddene ble klassifisert på nytt av samme kirurg for måling av intraobservatørreliabilitet. Halvparten av bruddene ble også klassifisert av en annen kirurg for vurdering av interobservatørreliabilitet. En referanse for måling av hvor korrekt klassifikasjonen var, ble utarbeidet.

– Rundt 70 % av bruddene var klassifisert likt ved de tre vurderingene. Dette tilsvarer en kappa-verdi på 0,70, som må anses som tilfredsstillende, sier studiens førsteforfatter Terje Meling. Regresjonsanalyse viste at økende erfaring ikke ga bedre klassifisering, men at sjeldne bruddtyper og utvalgte anatomiske segmenter var vanskeligere å klassifisere.

– AO/OTA-klassifikasjonen av brudd i lange rørknokler ser ut til å gi akseptabel reliabilitet i daglig bruk i en ortopedisk avdeling til tross for mange involverte kirurger med variabel klassifikasjonserfaring, sier Meling.

Kirurgisk forskning i Stavanger

Artikkelen er skrevet av Terje Meling, Knut Harboe, Cathrine Enochsen, Morten Aarflot, Astvaldur Arthursson og Kjetil Søreide. Terje Meling er overlege og ph.d.-kandidat ved Ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus, hvor også Harboe, Enochsen og Arthursson er ansatt. Aarflot er statistiker ved Universitetet i Stavanger. Kjetil Søreide er veileder for Meling og arbeider som kirurg ved Stavanger universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen. Prosjektet utgår fra kirurgisk forskningsgruppe ved Stavanger universitetssjukehus, som fikk vurderingen «excellent» ved Norges forskningsråds fagevaluering i 2011.

Artikkelen ble e-publisert 2.5. 2012 i Journal of Trauma and Acute Care Surgery(http://journals.lww.com/jtrauma), som er det høyest rangerte traumetidsskriftet.

Litteratur

1.

Meling T, Harboe K, Enoksen CH et al. How reliable and accurate is the AO/OTA comprehensive classification for adult long-bone fractures? J Trauma Acute Surg 2012; e-publisert 2.5.2012. doi: 10.1097/TA.0b013e31824cf0ab.

 

Kommenter denne artikkelen

I dette feltet kan du skrive inn kommentarer til det faglige eller meningsbærende innholdet i artikkelen. Innlegg kan være på maksimalt 450 ord. Innlegg leses, redigeres og godkjennes av redaksjonen. Du vil bli kontaktet for å godkjenne redaksjonelle endringer før publisering. Publisering på nett skjer fortløpende. Et utvalg av innleggene publiseres også i papirutgaven i spalten "Brev til redaktøren". Før du skriver må du lese, og krysse av for at du aksepterer retningslinjene for Kommentarer til artikler/Brev til redaktøren.

Jeg har lest retningslinjene for bruk av rask respons.