logo

Avansert søk
Nyheter | Min første publikasjon

Overvekt beskytter mot hjerneblødning

B Mørkedal 

Norske forskere har identifisert risikofaktorer for subaraknoidalblødning. Overraskende fant de at overvekt er en beskyttende faktor.

Marie Søfteland Sandvei er artikkelens førsteforfatter. Foto Magne Torsteinsen

Forskerne undersøkte sammenhenger mellom vanlige livsstilsfaktorer og risikoen for subaraknoidalblødning ved hjelp av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) (1). De identifiserte alle som hadde fått subaraknoidalblødning i årene etter deltakelse i HUNT 1 (n = 132), og undersøkte hva som skilte disse fra dem som ikke fikk sykdommen.

Hyppigheten av subaraknoidalblødning hos kvinner var nesten dobbelt så høy som hos menn. Sammenliknet med dem som aldri hadde røykt var risikoen for å utvikle subaraknoidalblødning over dobbelt så høy hos tidligere røykere og over fem ganger så høy hos dem som røykte på undersøkelsestidspunktet. Risikoen økte med stigende blodtrykk, både systolisk og diastolisk, mens overvekt (BMI 25 – 29,9 kg/m2) beskyttet mot subaraknoidalblødning, også etter justering for mulige konfunderende faktorer.

– Det er tidligere kjent at høyt blodtrykk og røyking samt det å være kvinne er assosiert med økt risiko for subaraknoidalblødning. Det er derimot ikke vist så tydelig at overvekt beskytter mot subaraknoidalblødning. Men det er vist at lavt serum-kolesterolnivå er assosiert med høyere risiko for sykdommen, så dette kan være en mulig sammenheng. Det er dessverre ikke opplysninger om kolesterolnivå i HUNT 1, men dette skal vi se på senere i HUNT 2, sier Sandvei.

Artikkelen er skrevet av Marie Søfteland Sandvei, Pål Richard Romundstad, Tomm Brostrup Müller, Lars Vatten og Anne Vik. Hovedveileder Anne Vik er overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs hospital, og førsteamanuensis ved Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Sandvei fullførte medisinstudiet i 2009 og arbeider nå med ph.d.-graden i samarbeid med denne gruppen.

Artikkelen ble publisert i tidsskriftet Stroke (http://stroke.ahajournals.org), som er et av de høyest rangerte innen klinisk nevrologi

Litteratur

1.

Sandvei MS, Romundstad PR, Müller TB et al. Risk factors for aneurysmal subarachnoid hemorrhage in a prospective population study: the HUNT Study in Norway. Stroke 2009; 40: 1958 – 62.