logo

Avansert søk
Norsk forskning

Hjemmebasert rehabilitering etter hjerneslag

E Hem 

Hjemmebasert rehabilitering av slagrammede kan være et alternativ til opptrening i sykehus, viser metaanalyse.

Bent Indredavik er en pioner innen hjerneslagforskning i Norge. Foto privat

Etter å ha blitt rammet av hjerneslag er det viktig å ta opp igjen dagligdagse aktiviteter så tidlig som mulig. En mulighet er å flytte deler av opptreningen fra institusjoner til kjente omgivelser i hjemmet og nærmiljøet. Nå har effekten av slik hjemmebasert rehabilitering blitt undersøkt i en metaanalyse med tre norske forskere på forfatterlisten (1).

Forfatterne identifiserte 11 randomiserte, kontrollerte studier med nær 1 600 pasienter. Resultatene fra metaanalysen viste at hjemmebasert rehabilitering var gunstig. Risikoen for død eller alvorlig funksjonshemning var redusert, evnen til å mestre daglige gjøremål var bedret og det var større sjanse for å kunne bo hjemme.

– Vi vet at slagpasienter initialt skal behandles i slagenheter, men kunnskap om hvordan den videre behandlingskjeden bør organiseres, har vært mangelfull, sier seksjonsoverlege Bent Indredavik ved Seksjon for hjerneslag, Medisinsk avdeling, St. Olavs Hospital.

– Denne metaanalysen viser at særlig pasienter med lette til moderate alvorlige hjerneslag kan ha stor nytte av hjemmebasert rehabilitering. Rehabiliteringen kan enten organiseres som opptrening i hjemmet eller i dagrehabiliteringsavdelinger eller i en kombinasjon. Bare de studier som har etablert et ambulerende team til å koordinere utskrivning, oppfølging og videre rehabilitering i samarbeid med primærhelsetjenesten, har vist positive effekter.

For pasienter med milde til moderate alvorlige slag synes en behandlingskjede med akutt behandling i slagenhet og videre oppfølging og rehabilitering i hjemmet koordinert av et ambulerende team å være av de mest effektive behandlingstilbud vi i dag kan tilby, sier Indredavik.

Artikkelen ble publisert 5. februar 2005 i The Lancet (www.thelancet.com), som er et av verdens ledende medisinske tidsskrifter. © Lancet 2005, gjengitt med tillatelse fra Elsevier

Litteratur

1.

Langhorne P, Taylor G, Murray G et al. Early supported discharge services for stroke patients: a meta-analysis of individual patients’ data. Lancet 2005; 365: 501 – 6.