Annonse
Annonse

Faglige medarbeidere

Tidsskriftets faglig medarbeidere representerer ulike medisinske spesialiteter og fagområder. De benyttes ved behov for medisinske råd, kommentarer og vurderinger, blant annet ved fagfellevurdering av vitenskapelige manuskripter.

Under er de faglige medarbeiderne sortert etter medisinsk spesialitet/fagområde

Allmennmedisin
Trine Bjørner
Anders Bærheim
Tor Claudi
Signe Flottorp
Dagfinn Haarr
Steinar Hunskår
Anna Luise Kirkengen
Kirsti Malterud
Eivind Meland
John Nessa
Harald Reiso
Elin Olaug Rosvold
Guri Rørtveit

Anestesiologi
Guttorm Brattebø
Harald Breivik
Anne-Cathrine Braarud
Mads Gilbert
Sven Erik Gisvold
Siv Cathrine Høymork
Johan Ræder
Mårten Sandberg

Arbeidsmedisin
Tom Kristian Grimsrud
Ebba Wergeland
Tor Aasen

Barne- og ungdomspsykiatri
Berit Grøholt
Rune Johansen
Eirik Nestaas
Pål Zeiner

Barnesykdommer
Hans-Jacob Bangstad
Dag Bratlid
Henrik Døllner
Trond Flægstad
Astri Lang
Kari Risnes 
Karl-Olaf Wathne 
Knut Øymar

Blodsykdommer
Sigbjørn Berentsen
John-Bjarne Hansen
Geir Erland Tjønnfjord

Endokrinologi
Tore Julsrud Berg
Kåre I. Birkeland
Hanne Løvdal Gulseth
Anders Palmstrøm Jørgensen

Epidemiologi
Anette Hjartåker
Karl Erik Lund
Øyvind Næss
Dag Steinar Thelle

Fordøyelsessykdommer
Michael Bretthauer
Geir Hoff
Knut Erik A. Lundin
Bjørn Moum
Eyvind J. Paulssen
Jørgen Valeur

Fysikalsk medisin og rehabilitering
Jens Ivar Brox
Niels Gunnar Juel

Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Bjørn Backe
Cathrine Ebbing
Erling S. Ekerhovd
Anne Eskild
Yngvild Skåtun Hannestad
Torvid Kiserud
Mette Haase Moen
Kjell Å. Salvesen
Finn E. Skjeldestad
Annetine Staff
Tom G. Tanbo

Gastroenterologisk kirurgi
Hartwig Kørner
Jon Arne Søreide

Generell kirurgi
Rolf Hanoa
Kjetil Søreide

Geriatri
Bettina Husebø
Anette Hylen Ranhoff
Torgeir Bruun Wyller

Hjertesykdommer
Kristina H. Haugaa
Alf Inge Larsen
Jan Erik Nordrehaug
Åsmund Reikvam
Cecilie Risøe
Rune Wiseth

Hud- og veneriske sykdommer
Joar Austad
Ingeborg M. Bachmann
Anne Olaug Olsen
Brita Pukstad

Immunologi og transfusjonsmedisin
Hans Erik Heier
Anne Husebekk
Ludvig A. Munthe
Johanna Olweus
Bjarte Gees Solheim

Infeksjonssykdommer
Dag Berild
Arne Broch Brantsæter
Johan N. Bruun
Jan Kristian Damås
Gunnar Hasle
Jon Birger Haug
Kristine Mørch
Dag Torfoss

Karkirurgi
Kirsten Krohg-Sørensen 
Morten Vetrhus

Klinisk farmakologi
Stein Bergan
Steinar Madsen
Jørg Mørland
Guttorm Raknes
Georg Sager
Lars Slørdal
Olav Spigset
Andreas Austgulen Westin

Klinisk nevrofysiologi
Kristian Bernhard Nilsen
Kristin Ørstavik

Lungesykdommer
Thomas B. Grydeland
Rune Grønseth
May Brit Lund

Medisinske basalfag
Per Brodal 
Farrukh Abbas Chaudhry 
Trine B. Haugen
Kristin Austlid Taskén
Arne Tjølsen

Medisinsk biokjemi
Kristian S. Bjerve
Tor-Arne Hagve 
Anne Lise Bjørke Monsen
Kjetil Retterstøl
Berit Woldseth

Medisinsk etikk
Reidun Førde
Bjørn Hofmann

Medisinsk genetikk
Gunnar Houge
Anders Molven
Benedicte Paus 
Trine Prescott
Lisbeth Tranebjærg

Medisinsk historie

Anne Kveim Lie
Ole Georg Moseng
Aina Schiøtz

Medisinsk mikrobiologi
Anne-Marte Bakken Kran 
Svein Arne Nordbø
Gunnar Skov Simonsen
Arnfinn S. Sundsfjord 
Elling Ulvestad

Miljømedisin
Martinus Løvik

Nevrokirurgi
Angelica Sorteberg 
Knut Wester

Nevrologi
Dag Aurlien
Laurence Bindoff
Espen Dietrichs
Bernt Engelsen
Nils Erik Gilhus
Leif Gjerstad
Trygve Holmøy
Emilia Kerty
Karl Otto Nakken
Lasse Pihlstrøm
Rolf Salvesen
Ole-Bjørn Tysnes
Jan O. Aasly

Nyresykdommer
Anders Hartmann
Jøran Hjelmesæth
Ingrid Os

Onkologi
Odd Terje Brustugun
Kjersti Flatmark
Åslaug Helland 
Eivor A. Laugsand
Anne H. Ree

Ortopedisk kirurgi
Kristian Bjørgul
Lars Engebretsen
Jonas Meling Fevang
Per-Henrik Randsborg
Cecilie Bendiksen Wold

Patologi
G. Cecilie Alfsen 
Aasmund Berner
Christian Lycke Ellingsen
Ole Didrik Lærum
Wenche Reed 
Steinar Aase

Plastikkirurgi
Bjørn M. Hokland
Kim Tønseth

Psykiatri
Ole A. Andreassen
Jørgen G. Bramness
Øivind Ekeberg
Ingrid Melle
Per Vaglum
Terje Øiesvold

Radiologi
Jarl Jakobsen
Kjell Arne Kvistad
Per Hjalmar Nakstad

Rettsmedisin
Kari Ormstad
Sidsel Rogde

Revmatologi
Johan G. Brun
Jan Tore Gran
Till Uhlig

Samfunnsmedisin
Gro K. R. Berntsen
Geir Sverre Braut 
Dag Bruusgaard
Atle Fretheim
Vinjar Fønnebø
Helge Garåsen
Pål Gulbrandsen
Jostein Holmen
Anne Karen Jenum
Ivar Sønbø Kristiansen
Magne Nylenna
Olaf Aasland

Thoraxkirurgi
Kristian Bartnes
Rolf Busund
Rune Haaverstad
Steinar Solberg

Urologi
Lars Magne Eri
Truls E. Bjerklund Johansen

Øre-nese-hals-sykdommer
Sverre Steinsvåg

Øyesykdommer
Anna Midelfart
Jørgen Krohn