Annonse
Annonse
Anmeldelser
Anita Riecher-Rössler, Patrick D. McGorryred. Early detection and intervention in psychosis State of the art and future perspectives. 194 s, tab, ill. Basel: Karger, 2016. Pris CHF 98 ISBN 978-3-318-...
18.09.2017
Marianne Mjaaland Tvang og tvil En innsideberetning fra norsk psykiatri. 351 s. Oslo: Kagge forlag, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-489-1969-8 Dette er ei bok som mange vil late seg rive med av, ei...
18.09.2017
Hilde Bondevik, Ole Jacob Madsen, Kari Nyheim Solbrækkered. Snart er vi alle pasienter Medikalisering i Norden. 384 s, tab. Oslo: Spartacus forlag/Scandinavian Academic Press, 2017. Pris NOK 399 ISBN...
18.09.2017
Aksel Tjora Kvalitative forskningsmetoder i praksis 3. utg. 285 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 379 ISBN 978-82-05-50096-9 Når tar en introduksjonsbok steget over til å bli en...
18.09.2017
Andreas Habicht Medicinsk statistik 244 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 349 ISBN 978-87-628-1552-0 Den erfarne danske biostatistikeren Andreas Habicht har skrevet en lettlest og...
18.09.2017
Kari Løvendahl Mogstad Kroppsklemma Hvordan være trygge og gode voksne for barn og unge i et kroppsfiksert samfunn. 240 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2017. Pris NOK 379 ISBN 978-82-02-52470-8 Mogstad...
18.09.2017
Richard I.G. Holt, Clive Cockram, Allan Flyvbjerg et al. Textbook of diabetes Fifth edition, 1 086 pages, tables, illustrations. Chichester: Wiley-Blackwell, 2017. Price GBP 200 ISBN 978-1-118-91202-...
05.09.2017
Richard I.G. Holt, Clive Cockram, Allan Flyvbjerg et al. Textbook of diabetes 5. utg. 1 086 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2017. Pris GBP 200 ISBN 978-1-118-91202-7 Internasjonalt ledende...
04.09.2017
Carolina Øverlien, Mona-Iren Hauge, Jon-Håkon Schultzred. Barn, vold og traumer Møter med unge i utsatte livssituasjoner.308 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2016. Pris NOK 499 ISBN 978-82-15-...
04.09.2017
Claudius Conrad, Brice Gayetred. Laparoscopic liver, pancreas, and biliary surgery 482 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2017. Pris GBP 135 ISBN 978-1-118-78117-3 Målgruppen er alle som er...
04.09.2017