Annonse
Annonse
Anmeldelser
Jørgen Skavlan Vi er sterkere enn vi tror Det viktigste jeg har lært av 10 000 pasienter. 232 s. Oslo: Kagge Forlag, 2016. Pris NOK 379 ISBN 978-82-489-1882-0 Forfatteren, kjent som profilert...
13.11.2017
Ingeborg Senneset Anorektisk 303 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2017. Pris NOK 379 ISBN 978-82-02-48601-3 Ingeborg Senneset er journalist i Aftenposten og har utgitt en bok som består av egne...
13.11.2017
Lærke Smidt Gasbjerg Laboratorieundersøgelser 6. utg. 318 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2016. Pris DKK 350 ISBN 978-87-7749-758-2 Laboratorieanalyser er ofte sentrale i den kliniske...
13.11.2017
Ruth Lillegraven Å lytte til hakkespetter Naturen som terapeut. 191 s, ill. Snarøya: Dinamo Forlag, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-8071-318-6 Jeg har et spesielt forhold til hakkespetter! I fjor vår...
13.11.2017
Christer Trane Regresjonsanalyse En praktisk tilnærming. 261 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-02-52914-7 Dette er en praktisk rettet lærebok basert på forfatterens...
30.10.2017
Atle Dyregrov, Kari Dyregrov Mestring av sorg Håndbok for etterlatte og hjelpere. 184 s. Bergen: Vigmostad og Bjørke, 2017. Pris NOK 299 ISBN 978-82-419-1418-8 Sorg er noe vi alle møter før eller...
30.10.2017
Heidi Haukelien, Torgeir Bruun Wyllerred. Ny helsepolitikk – det finnes løsninger 305 s, ill. Oslo: Dreyers forlag Oslo, 2017. Pris NOK 299 ISBN 978-82-8265-152-3 «Det koker på gulvet i helsevesenet...
30.10.2017
Per Jørgensen, Søren Bredkjær, Jan Mainz et al. Den kompetente psykiater Inspiration til læger under uddannelse som psykiater. 222 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2017. Pris DKK 200 ISBN 978-...
30.10.2017
Michael Borre, Stefan Vind-Kezunovic, Bente Jespersen Nefrourologi – i klinisk praksis 266 s, tab, ill København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 295 ISBN 978-87-628-1529-2 Forfatterne henvender seg til...
16.10.2017
Eskild Colding-Jørgensen, Troels Wesenberg Kjærred. Klinisk neurofysiologi 240 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 325 ISBN 978-87-628-1669-5 Klinisk nevrofysiologi er en av de minste...
16.10.2017