Annonse
Annonse
Anmeldelser
Glen O. Gabbard Langtids psykodynamisk psykoterapi - en grunnbok 247 s, tab, ill. Tønsberg: Orage Forlag, 2016. Pris NOK 349 ISBN: ISBN 978-82-8343-241-1 Forskning gir empirisk støtte for at...
26.06.2017
Mette K.F. Kreis, Helge Andreas Hoff, Henrik Belfrage et al. red. Psykopati 222 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget 2016. Pris NOK 379 ISBN: ISBN 978-82-450-2003-8 Denne utgivelsen er basert på innleggene...
26.06.2017
Fred F. Ferri Ferri’s Clinical Advisor 2017 - 5 Books in 1 19. utg. 1 934 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Elsevier 2016. Pris EUR 77 ISBN: 978-0-323-28048-8 Dette er 19. årlige utgave av en...
26.06.2017
Linn-Heidi Lunde Myter om aldring - Et psykologisk perspektiv 151 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 329 ISBN: 978-82-05-49836-5 Intensjonen er å avlive myter og bedre kunnskapen om aldring...
26.06.2017
Mæland, John Gunnar Forebyggende helsearbeid Folkehelsearbeid i teori og praksis. 4. utg. 245 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2016. Pris NOK 459 ISBN 978-82-15-02616-9 Denne læreboka i...
06.06.2017
Baslund, Bo Feldt-Rasmussen, Ulla Kastrup , Jens Medicin 2. utg. 1 147 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2016. Pris DKK 1 400 ISBN 978-87-7749-725-4 Medicin er annen utgave av læreboken...
06.06.2017
Dyekjær, Charlotte Drejdal Pædiatrisk håndbog i sygepleje 84 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2017. Pris DKK 230 ISBN 978-87-7749-905-0 I Pædiatrisk håndbok i sygepleje henvender forfatteren...
06.06.2017
Mulholland, Michael W. Lillemoe, Keith D. Doherty , Gerard M. Greenfield’s surgery Scientific principles and practice. 6. utg. 2 127 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer, 2017. Pris GBP 133...
06.06.2017
Borstel, Johannes Hinrich von Hjertebank Alt om kroppens viktigste organ. 303 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-49301-8 I Hjertebank tar forfatteren for seg alt om hjertets...
23.05.2017
Ingstad, Kari Turnus som fremmer heltidskultur 223 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-49034-5 Forfatterne er arbeidslivsforskere som gransker forholdet mellom...
23.05.2017