Annonse
Annonse
Anmeldelser
Kaasa, Stein Loge, Jon Håvard Palliasjon Nordisk lærebok. 3. utg. 832 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 939 ISBN 978-82-05-48840-3 Denne fullstendig reviderte 3. utgaven er et...
02.02.2017
Stang, Elisabeth Gording Sveaass, Nora Hva skal vi med menneskerettigheter? Betydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid. 207 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 379...
02.02.2017
Heinemann, Markus K. How NOT to write a medical paper A practical guide. 95 s, ill. Stuttgart: Thieme, 2016. Pris EUR 10 ISBN 978-9-38506-229-2 Forfatteren omtaler boken som en reiseguide som vil øke...
02.02.2017
Borgwardt, Arne Borre, Michael Elberg , Jens Jørgen Kirurgi 2. utg. 1 293 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2016. Pris DKK 1 400 ISBN 978-87-7749-726-1 Kirurgi er en lærebok som omhandler åtte...
02.02.2017
Nylander, Gro Mamma for første gang 4. utg. 312 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2016. Pris NOK 379 ISBN 978-82-05-49801-3 Denne boken har veiledet nybakte mødre og helsepersonell i 17 år i mange land. Nå...
19.01.2017
Eikenes, Åsmund H. Handboka Alt du vil vite om hendene dine – og litt til. 183 s. Oslo: Samlaget, 2016. Pris NOK 299 ISBN 978-82-521-9011-3 Tittelen på boka har dobbel tyding. Handboka er ei bok om...
19.01.2017
Ivarsson, Barbro Holm Ortiz, Liria MI – Motiverende samtaler En praktisk håndbok for eldreomsorgen. 115 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 299 ISBN 978-82-05-49242-4 Dette er en viktig...
19.01.2017
Ræder, Johan Anestesiologi En innføringsbok. 2. utg. 254 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 469 ISBN 978-82-05-49472-5 Denne norske boken henvender seg til legestudenter,...
19.01.2017
Rønsen, Astrid Jakobsen, Rita Å fullføre et liv Omsorg for døende og de som står nær. 223 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 329 ISBN 978-82-05-47219-8 Å fullføre et liv dreier seg om...
10.01.2017
Nordengen, Kaja Hjernen er stjernen Ditt eneste uerstattelige organ. 208 s, ill. Oslo: Kagge Forlag, 2016. Pris NOK 399 ISBN 978-82-489-1877-6 Hjerneforskningen avdekker stadig flere av hjernens...
10.01.2017