Annonse
Annonse
Anmeldelser
Grande, Marit Jensen, Lene Hunnicke Kognitiv terapi ved psykose 213 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2016. Pris NOK 369 ISBN 978-82-15-02365-6 Dette er en lettlest og praktisk rettet bok om...
21.03.2017
Hegbom, Finn Steen, Torkel Hjertearytmier Klinikk, EKG og behandling. 338 s, tab, ill. Jar: Finn Hegbom, 2016. Pris NOK 390 ISBN 978-82-303-3254-2 Dette er en perle om hjertearytmier! Begge...
21.03.2017
Svihus, Birger Spiselig En fortelling om maten og mennesket. 243 s, tab. Oslo: Aschehoug, 2016. Pris NOK 369 ISBN 978-82-03-29588-1 Spiselig henvender seg hovedsakelig til overvektige og lite fysisk...
21.03.2017
Kraft, Pål Rusmiddelavhengighet Et psykologisk perspektiv. 232 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-15-02626-8 Legenes rolle i rusfeltet har utviklet seg betydelig det siste...
21.03.2017
Tallia, Alfred F. Scherger, Joseph E. Dickey, Nancy W. Swanson’s family medicine review A problem-oriented approach. 8. utg. 868 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Elsevier, 2016. Pris EUR 69 ISBN...
07.03.2017
Stige, Brynjulf Ridder, Hanne Mette Musikkterapi og eldrehelse 280 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2016. Pris NOK 399 ISBN 978-82-15-02463-9 Brynjulf Stige og Hanne Mette Ridder er ledende...
07.03.2017
Østby, Hilde Østby, Ylva Å dykke etter sjøhester En bok om hukommelse. 280 s. Oslo: Cappelen Damm, 2016. Pris NOK 379 ISBN 978-82-02-52256-8 Både sjøhesten og tittelen på omslaget gjør at denne...
07.03.2017
Iskra-Golec, Irena Barnes-Farrell, Janet Bohle, Philip Social and family issues in shift work and non standard working hours 202 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2016. Pris EUR 90 ISBN 978-3-319-...
07.03.2017
Simon, Toby L. McCullough, Jeffrey Snyder , Edward L. Rossi’s principles of transfusion medicine 5. utg. 733 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2016. Pris GPB 218 ISBN 978-1-119-01299-3 25 år...
16.02.2017
Hagen, Roger Kennair, Leif Edward Ottesen Psykiske lidelser 311 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 499 ISBN 978-82-05-49026-0 Hva er en psykisk lidelse? Hvordan kan psykiske...
16.02.2017