Annonse
Annonse
Aktuelt i foreningen
Én felles journalløsning for hele helsetjenesten, fra pleie- og omsorgstjenesten og fastleger til spesialisthelsetjenesten, det er prosjektet Helseplattformen. SØMLØST: IKT-løsning for...
10.01.2017
I fem år var Eivind Valestrand (27) så syk at han ikke kunne gå på skolen. Nå ønsker den nyvalgte studentlederen å jobbe for å minke avstanden mellom lege og pasient. STUDENTLEDER: Eivind Valestrand...
10.01.2017
Norsk helsetjeneste trenger engasjerte leger som tar ansvar og sier fra. Vi er sterkest når vi står sammen i et faglig fellesskap. Det har kjennetegnet Legeforeningen siden 1886. «Saken er den, ser I...
10.01.2017
– Nye sykehus planlegges med for stramme rammer. Fagfolkene må involveres tettere i planleggingen, sier Anne-Karin Rime. STORT NOK: – Vi kan ikke fortsette å bygge for små sykehus, understreker Anne-...
10.01.2017
Han lovet å fjerne korridorpasientene, 12 milliarder friske midler og fritt behandlingsvalg. I januar holder helseminister Bent Høie (H) sin fjerde sykeshustale. SYKEHUSTALEN: 10. januar holdt...
10.01.2017
Utvalget som har utredet hvordan statens eierskap til sykehusene bør innrettes fremover gir ingen entydige råd om helseforetakenes fremtid. KVINNSLANDUTVALGET: Helseminister Bent Høie mottok...
10.01.2017
I alle sektorer opplever ansatte å ha mindre innflytelse på arbeidsplassen i dag enn for sju år siden, viser ny rapport. SVAKERE INNFLYTELSE: Ansatte tas for sent inn i prosesser, mener Christian...
20.12.2016
I en nylig lansert rapport setter Legeforeningen søkelyset på variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten. SØKELYS PÅ VARIASJON: Faksimile av rapporten Medisinske beslutninger og forvaltning av...
20.12.2016
– For helsearbeidere er det like viktig å lære om døden som om livet, sier kreftlege ved Nordlandssykehuset Ellinor Haukland. KURSET HELSEPERSONELL: Anestesilege Benjamin Storm (f.v.), fastlege Ronny...
20.12.2016
For de fleste av oss er bildene om jul fylt av stjernedryss og glede. Men for noen har ritualene blitt skjeve og skremmende. Kontrastene i livene våre blir tydeligere i jula. Vintersola ligger knapt...
20.12.2016