Annonse
Annonse
Aktuelt i foreningen
Får den svenske legen Anahita Attaran det som hun vil, har Sverige allerede i høst et landslag i volleyball for kvinnelige leger. PÅDRIVER: Anahita Attaran har store ambisjoner for...
18.09.2017
En ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at antallet konsultasjoner for 16 – 18-åringer i allmennlegetjenesten har økt med 30 prosent på ett år (1). STOR PÅGANG: Ungdom tar mer av...
18.09.2017
Suksesshistorien Noklus har i 25 år sørget for mindre kluss i laboratorieprøver ved norske legekontor. STOR INTERESSE: 3 000 institusjoner over hele landet mottar besøk fra og har ansatte som deltar...
18.09.2017
Det friske designet på Eidsvåg legekontor i Bergen får både pasienter og leger til å føle seg bedre. GOD DESIGN GIR TRIVSEL: Regin Hjertholm gleder seg over at både legekolleger og pasienter trives i...
18.09.2017
Legeforeningen og president Marit Hermansen mener helse må bli et satsingsområde for den nye regjeringen. MÅ SATSE PÅ HELSE: Den nye regjeringen må prioritere helsesektoren for å ruste det offentlige...
18.09.2017
Vi kan alle kjenne på frykten over feilaktig å anklage en medarbeider for å ha et rusproblem, men å unnlate å ta opp problemene er langt verre. … er tittelen på en rapport fra Akan som jeg hadde...
18.09.2017
- Norge har et helsevesen i verdensklasse. Likevel ulmer det i sykehusene og vi er på full fart mot et todelt helsevesen, påpekte Marit Hermansen under den årlige helsepolitiske debatten i Arendal...
04.09.2017
Premiereguleringsfondet refunderer de mest urimelige utslagene av regelverket for regulering av kommunal tjenestepensjon, kostnader som næringsdrivende leger har ved regulering av pensjoner for...
04.09.2017
Legeforeningen og Skattebetalerforeningen inngikk nylig en samarbeidsavtale der medlemmer gis mulighet til bistand i en rekke skattespørsmål. SKATTEHJELP: Administrerende direktør i...
04.09.2017
Som foretakstillitsvalgt på St. Olavs hospital får jeg et godt innblikk i hva som skjer på sykehuset og hva medlemmene ønsker vi skal gjøre noe med. Jeg møter kollegaer, hører hva de har på hjertet,...
04.09.2017