Annonse
Annonse
Aktuelt i foreningen
Et av høydepunktene på årets landsstyremøte er valgene. I år er det valg både til sentralstyret, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Rådet for legeetikk. Ivar Halvorsen leder arbeidet...
23.05.2017
På Nedre Romerike reiser legevakten ut til pasientene i stedet for at pasientene fraktes til legevakten. Samarbeidspartnere i kommunen og pasientene er storfornøyde. STOLTE: Sykepleier Eivind Sogn (t...
23.05.2017
Legeforeningen skal tale med sterk stemme i de viktige sakene. Jeg ønsker sterke organisasjonsledd og tillitsvalgte, som tar ansvar for utviklingen av helsetjenesten. Det er mai. Det er vår. Jeg...
23.05.2017
Legetilværelsen er for meg varierende, fra å arbeide som lege i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer, å være frivillig tilkallingslege på overgrepsmottaket i Ålesund til å være...
23.05.2017
Møre og Romsdal legeforening er ikke en «suksesshistorie», mener leder Bjarne Storset. Men det er ikke til å stikke under en stol at det er mye som fungerer godt i foreningen hans. Hvert år tar...
23.05.2017
Flere stiller spørsmål ved fremtiden til den offentlige helsetjenesten dersom det ikke satses mer. Legepresidenten frykter en todeling. Problemstillingen debatteres på den helsepolitiske debatten på...
23.05.2017
Anja Fog Heen i Yngre legers forening er glad for at Helsedirektoratet åpner for en ny gjennomgang av læringsmålene for del 1 i spesialistutdanningen. KOMPETANSE: Anja Fog Heen er leder av...
23.05.2017
I Tyrkia er legers nøytralitet truet. Det angår også oss. Leger har en etisk plikt til å behandle alle, uansett etnisk bakgrunn eller politisk tilhørighet. En selvfølge, tenker du kanskje. Slik er...
02.05.2017
Mange kommuner har problemer med å rekruttere leger til fastlegeordningen. I Stavanger tar de grep: Berit ble lokket med tett oppfølging og mindre papirarberid. FORNØYD: Berit Marie Skretting har så...
02.05.2017
Helsepersonell trenger tilbakemelding på resultatene av sitt arbeid, slik at de kan lære, og forbedre seg. Systematisk kvalitetsarbeid på fastlegekontor gir resultater. TILLIT: Vissheten om at alle...
02.05.2017