Annonse
Annonse
Aktuelt i foreningen
Grensen for å beskytte de arbeidstakerne vi representerer, er eliminert av Spekter. En lang arbeidskamp kulminerte i slutten av februar, da Rikslønnsnemnda videreførte tariffavtalen uten endringer...
21.03.2017
Flere tester, krav til presisjon og 80 – 90 timers uker utfordrer helsevesenets «mesterdektiver». Patologenes leder Ying Chen har nok å gripe fatt i. STORT BEHOV: – Folk tror at digitalisering vil...
21.03.2017
For første gang i historien får legene nå tilgang til medisinsk informasjon om hele den norske befolkningen gjennom kjernejournalen. INTEGRERT I ALLE SYSTEMER: Kjernejournal er den første digitale...
21.03.2017
En ettermiddag rett før jul gikk alarmen for nødetatene i Modum i Buskerud: «Båt synker i Tyrifjorden, flere personer i vannet». STORØVELSE: LIS Marit Hornstuen Bakkan (bakers til høyre) i aksjon...
21.03.2017
Samfunnsnytte vektes mindre innen helse enn i andre sektorer. Det kan få store konsekvenser, påpeker konsulentselskapet Menon Economics i ny rapport. SKVISES: For å holde budsjettet må avdelingssjef...
21.03.2017
Jeg er aller mest interessert i syndromutredning. Jakten på årsaken til hvorfor et barn er sykt er spennende. Det kan ta måneder, noen ganger år. Vi søker i litteratur, databaser og i internasjonale...
21.03.2017
– Etter en dag i barnehagen føler jeg meg bedre rustet til å kommunisere med barn på en god måte, sier medisinstudent Marie Klem Funderud. GODT SAMARBEID: Medisinstudent Marie Klem Funderud (t.v.),...
21.03.2017
Hvert år i uke 11 samles flere hundre nevrologer til fem lærerike og spennende fagdager i Oslo. VIKTIGE FAGDAGER: Anne-Hege Aamodt ser frem til årets nevrodager. Foto: Lise B. Johannessen – Dette er...
07.03.2017
Helsepolitisk barometer 2017 Tirsdag 28. mars presenterer Kantar TNS ferske resultater fra Helsepolitisk barometer 2017 med påfølgende politisk debatt om hva resultatene betyr for norsk helsepolitikk...
07.03.2017
Det er stadig endringer innen pensjonsområdet. Nå tilpasses uførepensjon i privat sektor betalt av arbeidsgiver, ny uføretrygd fra Folketrygden. Dette berører også Legeforetakenes pensjonsordning. NY...
07.03.2017