logo

Avansert søk

Om nettsidene

Ansvar
Ansvarlig redaktør for nettsidene til Tidsskrift for Den norske legeforening – www.tidsskriftet.no - er Are Brean. Tidsskriftet redigeres etter redaktørplakaten. Det daglige redaktøransvaret for nettstedet er delegert til utviklingsredaktøren. Nettsidene vedlikeholdes av web- og utviklingsesksjonen.

Tidsskriftet parallellpubliseres, dvs. at alt innhold i papirutgaven legges ut på Internett. Men det publiseres daglig korte nyhetssaker. I forbindelse med utgivelse publiseres podkaster og innslag i Tidsskriftets web-TV. Flere artikler innholder også nettspesifikke elementer som videoer og kunnskapsprøver.

Rettigheter

  • Tidsskriftet har opphavsretten (copyright ©) til artikler publisert på www.tidsskriftet.no. Artikler kan ikke gjengis i sin helhet uten avtale med Tidsskriftet.
  • Sitat fra artikler i Tidsskriftet som benyttes av andre skal krediteres Tidsskrift for Den norske legeforening, og der det er mulig, skal det lages lenke til artikkelen.
  • Om det fra andre nettsider opprettes permanente lenker til Tidsskriftes nettsider, ser vi gjerne at vi informeres om dette. 

Tilbakemeldinger og e-post

  • Send oss gjerne tilbakemeldinger og tips til forbedring av nettsidene på tidsskriftet@legeforeningen.no.
  • Artikler inneholder navn på og ofte e-postadressen til forfatter. Kommentarer til innholdet i artiklene kan sendes direkte til forfatter og gjerne med kopi til Tidsskriftet. Brev til redaktøren (korrespondanseinnlegg) og øvrige manuskripter leveres via Manuscript Central.