logo

Avansert søk

Om Tidsskriftet

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig, hvorav tre dobbeltnummer. Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner.

Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle. I nettutgaven publiseres også podkaster, web-TV, artikkelvideoer, kunnskapsprøver, e-tabeller og engelske oversettelser av enkelte artikler.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Målsetting:

  • å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og fornyelse for legen som kliniker
  • å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling,
  • å bidra til holdningsdanning hos leger ved å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon
  • å fremme helsepolitisk debatt
  • å være et medlemsblad for Den norske legeforening

Etablert: 1881
Opplag per april 2016: 31 100
Mottatte manus årlig: ca. 1 500

Sosiale medier: Følg oss på Facebook, TwitterGoogle+ og YouTube.

Abonnere?
Abonnement kr 2 700,- (+ portotillegg til utlandet)
Kontakt: tidsskriftet@legeforeningen.no