logo

Avansert søk

Nyheter for pasienter

På denne siden finner du korte nyhetssaker for pasienter basert på artikler i Tidsskrift for Den norske legeforening. Tidsskriftet retter seg primært mot leger, men er åpent for alle. I nyhetssakene er det lenker til de vitenskapelige artiklene disse er basert på.

Ikke økt risko for tidlig død av Crohns sykdom

Crohns sykdom gir symptomer som hos en del kan skape problemer i det daglige liv og gi økt risiko for å bli operert. Det er likevel ikke økt risiko for død etter 20 års sykdom, viser ny norsk studie.

03.09.2013

Ikke økt dødelighet ved Crohns sykdom(Tidsskrift for Den norske legeforening

Mange bruddpasienter har vært mishandlet av partneren

Flere studier har vist at partnervold er en vanlig årsak til sykdom og skader. En ny amerikansk studie viser at en av seks kvinner med bruddskader rapporterer at de har vært utsatt for vold fra partneren. 

20.08.2013

Mange frakturpasienter har vært mishandlet av partneren(Tidsskrift for Den norske legeforening

PSA-test av friske menn anbefales ikke

Forekomsten av prostatakreft har økt med 120 % etter at det ble vanlig med PSA-testing av friske menn. Men dødeligheten har ikke gått ned. Testen påviser kreft hos svært mange menn som ikke ville fått plager fra sykdommen. Slik overdiagnostisering kan føre til unødig behandling og nedsatt livskvalitet.

20.08.13

PSA-måling og prostatakreft – overdiagnostisering og overbehandling? (Tidsskrift for Den norske legeforening)