logo

Avansert søk

Kontakt

Tidsskrift for Den norske legeforening

Legenes hus
Akersgata 2
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo

Sentralbord 23 10 90 00
Telefaks 23 10 90 10

tidsskriftet@legeforeningen.no
annonser@legeforeningen.no
oversettelse@legeforeningen.no

Sjefredaktør 
Are Brean

Redaksjonssjef
Merete Kile Holtermann
Tlf. 23 10 90 96

Publiseringsredaktør
Hanne Støre Valeur

Markedssjef 
Ellen Bye Knutsen
Tlf. 23 10 90 95

Produksjonssjef
Berit Seljebotn
Tlf: 23 10 90 42

Visuelt ansvarlig
Lotte Grønneberg
Tlf. 23 10 90 55

Desksjef/Nettjournalist
Lisa.Dahlbak.Jacobsen@legeforeningen.no 

Manuskriptredaktører
Tone Bergset Tlf. 23 10 90 53
Åslaug Flo Tlf. 23 10 90 52
Marit Skaar Fjellhaug Tlf. 23 10 90 51

Redaksjonskonsulenter
Anne-Britt Dahl Tlf. 23 10 90 92
Jorunn B. Kvarme Tlf. 23 10 90 46
Gunn Marit Seberg Tlf. 23 10 90 50

Markedsrådgiver
Elisabeth Jacobsen Tlf. 23 10 90 94

Markedskoordinator
Karina Meling Tlf. 23 10 90 57

Produksjonskoordinator
Julie Didriksen Tlf. 23 10 90 66

Medisinske redaktører
Lars Frich

Petter Gjersvik

  • Førsteamanuensis, Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
  • Privat spesialistpraksis i hud- og veneriske sykdommer (deltid)
  • Har deltatt på vitenskapelig kongress med utgifter dekket av Abbott, Schering-Plough, LEO Pharma og Galderma
  • Har mottatt foredragshonorar fra Pfizer og Abbott
  • Ektefelle Åsta Gjersvik er ansatt i Novartis

Inge Rasmus Groote

Erlend Hem

Sigurd Høye

Geir W. Jacobsen

  • Professor i samfunnsmedisin og leder for forskerlinjen ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (100%)

Tor Rosness

Martine Rostadmo

Ketil Slagstad 

Liv-Ellen Vangsnes

Vegard Bruun Wyller

  • Professor i pediatri ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
  • Overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus
  • Har utgitt lærebøker på Cappelen Damm Akademisk
  • Har mottatt foredragshonorar fra Phadia og GlaxoSmithKline

Elena V. Aandstad Tlf. 23 10 90 49

 

Faste medarbeidere
Haakon B. Benestad
Matilde Rispatron Berg
Ingebjørn Bleidvin
Kristoffer Brodwall
Emma Dalby
Lisbeth Homlong
Martin Hotvedt
Rita Gamlem Kristiansen
Charlotte Lunde
Jannike Reymert
Edvin Schei
Eva Skovlund
Elisabeth Swensen
Kari Toverud
Marit Tveito
Kristin Viste