logo

Avansert søk

Kontakt

Tidsskrift for Den norske legeforening

Legenes hus
Akersgata 2
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo

Sentralbord 23 10 90 00
Telefaks 23 10 90 10

tidsskriftet@legeforeningen.no
annonser@legeforeningen.no
oversettelse@legeforeningen.no

Sjefredaktør 
Are Brean

Redaksjonssjef
Merete Kile Holtermann
Tlf. 23 10 90 96

Markedssjef 
Ellen Bye Knutsen
Tlf. 23 10 90 95

Digitalsjef
Einar Ryvarden

Produksjonssjef
Berit Seljebotn
Tlf: 23 10 90 42

Visuelt ansvarlig
Lotte Grønneberg
Tlf. 23 10 90 55

Desksjef/journalist
Lisa Dahlbak Jacobsen
Tlf. 482 13 684

Manuskriptredaktører
Tone Bergset Tlf. 23 10 90 53
Åslaug Flo Tlf. 23 10 90 52
Marit Skaar Fjellhaug Tlf. 23 10 90 51

Redaksjonskonsulenter
Anne-Britt Dahl Tlf. 23 10 90 92
Jorunn B. Kvarme Tlf. 23 10 90 46
Gunn Marit Seberg Tlf. 23 10 90 50

Markedsrådgiver
Elisabeth Jacobsen
Tlf. 23 10 90 94

Markedskoordinator
Karina Meling
Tlf. 23 10 90 57

Produksjonskoordinator
Julie Didriksen 
Tlf. 23 10 90 66

Medisinske redaktører
Lars Frich

Petter Gjersvik

 • Førsteamanuensis, Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
 • Privat spesialistpraksis i hud- og veneriske sykdommer (deltid)
 • Har deltatt på vitenskapelig kongress med utgifter dekket av Abbott, Schering-Plough, LEO Pharma og Galderma
 • Har mottatt foredragshonorar fra Pfizer og Abbott
 • Ektefelle Åsta Gjersvik er ansatt i Novartis

Erlend Hem

Sigurd Høye

Geir W. Jacobsen

 • Professor emeritus i samfunnsmedisin og tidligere leder av forskerlinjen ved Det medisinske fakultet, NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Mette Kalager

Kaveh Rashidi

Tor Rosness

Martine Rostadmo

Ketil Slagstad 

Liv-Ellen Vangsnes

Vegard Bruun Wyller

 • Professor i pediatri ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus
 • Har utgitt lærebøker på Cappelen Damm Akademisk
 • Har mottatt foredragshonorar fra Phadia og GlaxoSmithKline
   

Ragnhild Ørstavik
 

 

Faste medarbeidere
Haakon B. Benestad
Matilde Rispatron Berg
Ingebjørn Bleidvin
Kristoffer Brodwall
Lisbeth Homlong
Martin Hotvedt
Rita Gamlem Kristiansen
Charlotte Lunde
Jannike Reymert
Edvin Schei
Eva Skovlund
Elisabeth Swensen
Kari Toverud
Marit Tveito
Kristin Viste