logo

Avansert søk

Kontakt

Tidsskrift for Den norske legeforening

Legenes hus
Akersgata 2
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo

Sentralbord 23 10 90 00
Redaksjon 23 10 90 50
Telefaks 23 10 90 90

tidsskriftet@legeforeningen.no
annonser@legeforeningen.no
oversettelse@legeforeningen.no

Konstituert sjefredaktør 
Are Brean
Tlf. 23 10 90 50

Konstituert seksjonssjef
Merete Kile Holtermann
Tlf. 23 10 90 96

Markedssjef
Ellen Bye Knutsen
Tlf. 23 10 90 95

Digitalsjef
Ken Håkegård
Tlf: 900 54 462

Produksjonssjef
Berit Seljebotn
Tlf: 23 10 90 42

Art director
Lotte Grønneberg
Tlf. 23 10 90 55

Redaksjonssekretærer
Anne-Britt Dahl Tlf. 23 10 90 92
Jorunn B. Kvarme Tlf. 23 10 90 46
Gunn Marit Seberg Tlf. 23 10 90 50

Redaksjonskonsulent
Elena V. Aandstad Tlf. 23 10 90 49

Manuskriptredaktører
Tone Bergset Tlf. 23 10 90 53
Åslaug Flo Tlf. 23 10 90 52
Marit Skaar Fjellhaug Tlf. 23 10 90 51

Produksjonskoordinator (vikar)
Julie Didriksen Tlf. 23 10 90 66

Markedsrådgiver
Elisabeth Jacobsen Tlf. 23 10 90 94

Markedskoordinator
Karina Meling Tlf. 23 10 90 57

Utviklingssjef
Ole Petter Holen

Medisinske redaktører
Lars Frich

Petter Gjersvik

 • Førsteamanuensis, Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
 • Privat spesialistpraksis i hud- og veneriske sykdommer (deltid)
 • Har deltatt på vitenskapelig kongress med utgifter dekket av Abbott, Schering-Plough, LEO Pharma og Galderma
 • Har mottatt foredragshonorar fra Pfizer og Abbott
 • Ektefelle Åsta Gjersvik er ansatt i Novartis

Trine B. Haugen

 • Professor i biomedisin ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Prodekan for FoU (50%) ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Medlem av Editorial Board i tidsskriftet Andrology (American Society of Andrology og European Academy of Andrology)
 • Medlem av Forskningsutvalget ved Oslo universitetssykehus
 • Medlem av Universitets- og høgskolerådets publiseringsutvalg
 • Har aksjer i Spermatech

Lise Mørkved Helsingen

Sigurd Høye

Geir W. Jacobsen

 • Professor i samfunnsmedisin og leder for forskerlinjen ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (100%)

Anne Kveim Lie

 • Førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 • Redaksjonsmedlem i Nytt Norsk Tidsskrift, Universitetsforlaget (ulønnet)

Tor Rosness

Siri Lunde Strømme

Kari Tveito

Hanne Støre Valeur

Liv-Ellen Vangsnes

Vegard Bruun Wyller

 • Professor i pediatri ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus
 • Har utgitt lærebøker på Cappelen Damm Akademisk
 • Har mottatt foredragshonorar fra Phadia og GlaxoSmithKline

 

Faste medarbeidere
Haakon B. Benestad
Matilde Rispatron Berg
Ingebjørn Bleidvin
Kristoffer Brodwall
Emma Dalby
Lisbeth Homlong
Martin Hotvedt
Rita Gamlem Kristiansen
Charlotte Lunde
Jannike Reymert
Edvin Schei
Eva Skovlund
Elisabeth Swensen
Kari Toverud
Marit Tveito
Kristin Viste