logo

Avansert søk
27.03.2012

Totalresistent tuberkulose?

«Hva gjør vi den dagen M tuberculosis igjen blir en infeksjon man ikke kan behandle?» spør Ulf R. Dahle ved Nasjonalt folkehelseinstitutt i en kommentar i Tidsskriftet 6/2012.
Illustrasjon Kari Stai/Patron
Illustrasjon Kari Stai/Patron

Det er rapportert fra India om totalresistent tuberkulose, men funnene, i følge Dahles artikkel, benektes og undergraves politisk. Her i Norge har vi også hatt tilfeller der sykdommen var resistent mot nesten alle kjente tuberkulosemedikamenter, men kontrollprogrammet mot tuberkulose har klart å ta hånd om alle tilfeller.

- Resistent tuberkulose skyldes feilaktig bruk av tuberkulosemedikamenter, skriver forfatteren, og han etterlyser en internasjonal innsats for å bekjempe problemet.

Hør mer i Tidsskriftets podkast for 6/2012.