logo

Avansert søk
18.06.2012

Sammenlikning av data fra Norsk pasientregister og Kreftregisteret

Samsvaret mellom data i Norsk pasientregister og data i Kreftregisteret er relativt god for de inkluderte diagnosene. For tykk- og endetarmskreft (C18 - 21) er tilstandskoden i Norsk pasientregister mer upresis enn for de andre store kreftformene. For begge registrene vil regelmessig datautveksling bidra til ytterligere økt datakvalitet.