logo

Avansert søk
19.06.2012

Er tidlig ultralydundersøkelse for alle et gode?

Debatten raser rundt innføring av tidlig ultralydundersøkelse. Flere politiske partier signaliserer at de vil gå inn for dette som tilbud til alle gravide. De hevder et rutinemessig tilbud er mer rettferdig og at det gir økt valgfrihet. Er dette tilfellet? Eller vil det gi økt abortpress og pålegge kvinner ansvar for at barnet de setter til verden har de rette egenskaper?