logo

Avansert søk
09.08.2012

Maksimal forventet hjertefrekvens

Først på nett: Ved belastningstest er det vanlig å ta utgangspunkt i formelen 220 ÷ alder for å vurdere om belastningsnivået er tilstrekkelig. Formelen har svak dokumentasjon og underestimerer gjennomsnittlig maksimalpuls, mest for de eldste. Selv mer korrekte formler er kun veiledende på grunn av stor spredning. Det er på tide å parkere formelen 220 ÷ alder for godt.