logo

Avansert søk
23.08.2012

Erytrocyttransfusjon ved Ullevål sykehus - indikasjoner, forbruk og blodtypeimmunisering

Kunnskapen om klinisk transfusjonspraksis bør bedres for å sikre optimal effekt av behandlingen, unngå ressurssløsing og sikre trygg blodforsyning.