logo

Avansert søk
29.11.2011

Rett til helsehjelp i utlandet

Norske leger kan møte konkurranse når EUs pasientrettighetsdirektiv skal implementeres. Formålet med direktivet er å gi folk tilgang til trygge, grensekryssende helsetjenester av høy kvalitet. Hør mer i Tidsskriftets podkast.
Er EU-direktivet et første skritt i utviklingen av et felles europeisk marked for helsetjenester? Illustrasjonsfoto Colourbox
Er EU-direktivet et første skritt i utviklingen av et felles europeisk marked for helsetjenester? Illustrasjonsfoto Colourbox

- Det vil reises en rekke problemstillinger som kommer til å prege fremtidens helsepolitiske debatt og gi store utfordringer for norsk helsetjeneste, sier Jan Frich til Tidsskriftets podkast.

Frich er nevrolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, og har skrevet en kronikk i Tidsskriftet om EUs pasientrettighetsdirektiv, som må implementeres i norsk lovgivning innen oktober 2013.

Målgruppen for direktivet er særlig de som i forbindelse med arbeid eller fritid over lengre perioder oppholder seg i andre land enn sitt eget, men også personer som av andre årsaker ønsker behandling i utlandet kan søke om refusjon av sine kostnader. Direktivet inneholder imidlertid en rekke viktige unntaksbestemmelser.

Hør mer i Tidsskriftets podkast for nr. 23/2011.