logo

Avansert søk
09.11.2010

Effektiv rådgivning for utbrente leger

Studier har vist at det blant leger er en relativt høy prevalens av utbrenthet, depresjon og selvmord. Et kort rådgivningstilbud kan være betydningsfullt for mange. Rundt 1 300 leger har søkt hjelp ved Ressurssenter for helsepersonell, Villa Sana, ved Modum Bad siden oppstarten i 1998.
Utbrenthet og jobbstress hos leger er et problem for den enkelte lege, men kan også være problematisk når det gjelder pasientbehandlingen. Foto Colourbox
Utbrenthet og jobbstress hos leger er et problem for den enkelte lege, men kan også være problematisk når det gjelder pasientbehandlingen. Foto Colourbox

227 av disse inngår i en treårig kohortstudie lege og forsker Karin Isaksson Rø har gjort. Rø ønsket å finne ut hvordan det gikk over tid med legene som på eget eller andres initiativ oppsøkte et kortvarig rådgivningstilbud her. Da de kom til Villa Sana var symptomnivåene av utbrenthet og jobbstress høyere enn for norske leger generelt. 21% hadde hatt suicidale tanker. Etter ett år var symptomene på utbrenthet og jobbstress signifikant redusert, en bedring som ble opprettholdt også etter tre år.

Les hele saken:
Effektiv rådgivning for utbrente leger