logo

Avansert søk

Februar

Ole Brumm-syndromet

Ole Brumm-syndromet

Den perfekte helsetjeneste finnes ikke. I Norge har vi lenge stukket hodet i sanden og håpet at oljepengene kunne redde oss. Vi har sagt «ja takk, begge deler»! Vi har f.eks. innført et system innen spesialisthelsetjenesten som belønner «produktivitet» og kostnadskontroll. Samtidig har pasientene – på papiret – individuelle rettigheter til fritt sykehusvalg og til å få diagnostikk og behandling uten unødig ventetid. Det lar seg ikke kombinere, skriver redaktør Charlotte Haug.
25.02.2010