logo

Avansert søk

Nyheter

Siste nyheter:

Trening kan svekke hjertefunksjonen ved kardiomyopati

Trening kan svekke hjertefunksjonen ved kardiomyopati

Høyintensiv trening kan svekke hjertefunksjonen til pasienter med arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati og hos genbærende familiemedlemmer som ikke har utviklet sykdom. Arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati (ARVC) er en arvelig form for kardiomyopati, der hjertemuskelceller nekrotiserer og gradvis blir erstattet med fett- og bindevev. Denne prosessen disponerer for ventrikulære arytmier. Trening gir økt risiko for arytmier, og sykdommen er forbundet med idrettsdød og plutselige dødsfall hos unge mennesker.
23.02.2015
 Infrarøde spektre av nyrestein som inneholder kalsiumoksalatmonohydrat (whewellitt), urinsyre og blandingsstein (80 % whewellitt og 20 % urinsyre)

Infrarød spektroskopi – gullstandard for nyresteinsanalyse

Konkrementer i urinveiene kan skyldes en rekke underliggende forstyrrelser eller sykdommer. Kjennskap til sammensetningen av urinveiskonkrementer er viktig for å kunne tilby steinspesifikk behandling, kartlegge årsaken til steindanningen og sikre optimal individualisert forebyggende behandling og dermed hindre danning av nye steiner. Nyresteinsanalyse anbefales i basisutredningen av steinsykdom. Infrarød spektroskopi anses som gullstandard for analyse av nyrestein.
17.02.2015