Referansesystemer

Her kan du laste ned stiler for de to mest brukte referanseverktøyene, EndNote og Reference Manager.

Vi kan ikke utelukke at det kan oppstå feil i referanselisten selv ved bruk av disse stilene. Dette kan skyldes feil i stilen eller feil ved importering av referanser fra databaser. Det er derfor svært viktig at man sjekker referanselisten før man sender den inn for publisering.

EndNote-stil (Output style) for Tidsskrift for Den norske legeforening

Ved hjelp fra medisinsk bibliotek, NTNU, er det laget en EndNote-stil som tilnærmet tilfredsstiller Tidsskriftets krav til referanser.

Det som ikke lar seg løse, er vårt krav til referanse hvor tidsskrifter har paginert hver utgave for seg. Her må utgavenummeret (issue) legges inn manuelt under ’volumfelt’ i EndNote slik:

nr. [utgavenr.]
 Eksempel: nr. 12

Det samme gjelder for supplementartikler. Her skal supplementet oppgis etter volumnummeret i parentes. Det må legges inn manuelt under ’volumfelt’ i EndNote slik:

[volumnr.] (suppl [suppl.nr.])
 Eksempel: 45 (suppl 345)

NB! Det er viktig at disse endringene som er nevnt ovenfor, tilbakestilles dersom man ønsker å bruke referansen i en annen publikasjon enn Tidsskriftet.

Nedlasting av stilen

Stilen må lagres i mappen "Styles", som du som regel finner her:

C:/Programfiler/EndNote X/

Reference Manager-stil (Output style) for Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskriftet har fått tilpasset en egen referansestil i Reference manager som kan lastes ned her.

Etter at du har lastet ned filen, må du legge den der Reference Manageer finner filen. I Windows er dette som oftest C:\Programfiler\Reference Manager.