Følgebrev

Når du sender inn et manuskript, er det visse opplysninger som du må ha med. Noen av disse opplysningene skriver du på den første siden i manuskriptet, mens andre ting tar du med i et eget følgebrev.

Manuskriptets første side må inneholde

  • Manuskriptets tittel
  • Forfatternes navn,arbeidssted og adresse i riktig forfatterrekkefølge
  • Kontaktforfatterens navn, telefonnummer og e-postadresse
  • Minibiografi på hver av forfatterne som inneholder fødselsår, stilling, arbeidssted og eventuelle titler og annen erfaring som er relevant for det aktuelle manuskriptet. Se eksempel på minibiografi.

Følgebrevet kan inneholde

Følgebrevet kan lastes opp som en Word-fil eller skrives rett inn i en tekstboks i systemet