Kontaktinformasjon til redaksjonen

Tidsskrift for Den norske legeforening
Legenes hus
Akersgata 2
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo

Sentralbord 23 10 90 00
Redaksjon 23 10 90 50

Telefaks 23 10 90 90

tidsskriftet@legeforeningen.no