Fersk forfatter

Velg sjanger
 
Etiske krav for publisering
 
Språk og virkemidler
 
Send inn manus
             
Velg artikkeltype   Etiske krav   Råd om
manusutforming
  Send inn manus
             

Tidsskrifter mottar manuskripter fra alle felter innen medisinen, men de bør være av allmenn interesse for norske leger. Redaksjonen har ikke mulighet til å vurdere utkast til artikler. Det legges stor vekt på at artiklene er så kortfattede som mulig.

Først bør du gjøre deg opp en mening om hvilken artikkeltype som er passende. Er det originalforskning som kan bli en originalartikkel eller er det en oversiktsartikkel?

Det forutsettes at manuskripter som innsendes for vurdering, ikke er publisert tidligere eller vurderes for publisering et annet sted, uten at det gjøres utrykkelig oppmerksom på dette.