Internasjonal medisin

I spalten publiseres artikler om medisinske emner satt i et internasjonalt perspektiv.

Vi er interessert i reisebrev, dvs. medisinske eller helsepolitiske inntrykk fra opphold i utlandet, og begrunnede meningsytringer i form av kronikker eller kommentarartikler.

Slik bygger du opp artikkelen

  • Innled med en poengtert ingress på om lag 60 ord. Du står fritt i utformingen av løpende tekst, men for å øke lesbarheten bør det være noen mellomtitler. 
  • Litteraturlisten må settes opp i henhold til Tidsskriftets praksis.
  • Totalt kan teksten bestå av inntil 2 000 ord fra og med tittel til og med siste referanse.
  • Artikkelen bør ha gode illustrasjoner, gjerne fotografier.

Vi hjelper deg med  

  • rentegning av figurer og tabeller
  • redigering og klargjøring av video og bilder
  • språklig bearbeiding
  • engelsk oversettelse

Sett deg inn i veiledningen for

Lever inn manuskriptet