Blogginnlegg

Tidsskriftets blogg er en møteplass for diskusjon og samtale rundt temaer både leserne og redaksjonen er opptatt av. Bloggen er også en mulighet for rask publisering av aktuelle debattinnlegg.  

Alle temaer relevante for leger og medisinen er interessante for bloggen.

Et blogginnlegg er friere i formen enn de andre artikkeltypene i Tidsskriftet. En blogg kan sammenlignes med en samtale, og i en samtale er det lov å komme med utspill og tanker som ikke er helt ferdigtenkt. Noen ganger er det kanskje nettopp utspillene og kommentarene samlet som skaper den fulle meningen? Språkbruken kan også være mer uformell enn i en tradisjonell tidsskriftartikkel.

Slik bygger du opp innlegget

  • Blogginnlegget skal inneholde en interessevekkende tittel og en kort ingress som benyttes på forsiden av både bloggen og Tidsskriftet.no.
  • Manuset må inneholde en kort minibiografi om deg selv. Er du på Twitter, kan vi legge inn en lenke til din Twitter-profil. Se for eksempel på minibiografien i denne bloggposten.
  • For å få bilde i minibiografien må du opprette en gravatar.
  • Som forfatter av et blogginnlegg, oppfordres du til aktivt å delta i kommentarfeltet.

Sett deg inn i de etiske retningslinjene

  • Tonen på bloggen skal være preget av respekt og saklighet.
  • Alle kommentarer leses og modereres av redaksjonen før publisering.
  • Med få unntak aksepterer vi ikke anonyme innlegg.
  • Ved deling av kasuistikker gjelder samme regler for anonymisering og samtykke som for øvrige artikler i Tidsskriftet.

Send inn blogginnlegg