logo

Avansert søk

Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke

Fra legatets avkastning kan det årlig deles ut midler til ett eller flere forskningsprosjekter vedrørende diabetes. Det kan i år utdeles kr 500 000 fra legatet. Pengene skal benyttes som drifts- eller lønnsmidler.
Det bes om en kortfattet søknad der det spesifiseres hvordan pengene skal brukes. Som vedlegg til søknaden sendes prosjektprotokoll og søkers CV med publikasjonsliste. Søker må være medlem av Den norske legeforening. Rapport om hvordan forskningsmidlene er blitt benyttet må foreligge innen 2 år etter tildelingen.
Søknaden sendes på epost innen 15. oktober 2015 til Legeforeningen v/Anne Sofie Torp, anne.sofie.torp@legeforeningen.no. Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.