logo

Avansert søk

Forskningsmidler fra NORM

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) lyser ut midler til forskning med følgende formål:
•    kartlegge resistens mot antimikrobielle midler i mikrober
•    fremme kunnskap om årsaker til resistensutvikling i mikrober  
•    fremme kvaliteten på forebyggende tiltak mot utvikling og utbredelse av resistens
Eget søknadsskjema for forskningsmidler fra NORM må benyttes. Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås fra forskningssiden til NORM www.antibiotikaresistens.no eller ved kontakt med NORM sekretariatet ved Anne-Sofie Furberg (anne-sofie.furberg@uit.no, telefon 77 64 48 41) og Gunnar Skov Simonsen (gunnar.skov.simonsen@unn.no, telefon 77 62 84 93).  
Søknad med alle vedlegg sendes elektronisk til norm@unn.no.
Søknadsfrist 1. oktober 2014.