logo

Avansert søk

Nytt om legemidler 2012

"Nytt om legemidler" er en fast side i hvert nummer av Tidsskriftet. Informasjonen leveres av Statens legemiddelverk og tar opp problemstillinger som har betydning for legemiddelbruk, både i allmenn- og spesialistpraksis. Viktige emner er omtale av nye medisiner, nye bivirkninger og nye refusjonsvedtak. På denne nettsiden er alle utgaver av Nytt om legemidler tilbake til 2008 samlet.

Spørsmål og kommentarer kan sendes til redaksjonen@legemiddelverket.no