Annonse
Annonse
Kronikk
Pasientens innsyn i egen elektronisk journal er ment å gi bedre kvalitet, og vi støtter initiativet. Samtidig er det en rekke utfordringer knyttet til slik tilgang.
Kommentar og debatt
Hva vi inkluderer i journalen og hvordan vi formulerer oss, er i endring. Uønskede effekter er i liten grad blitt løftet frem.
Noe å lære av
Det kan være mange årsaker til spontane smerter i lår og kne. Her beskrives en tilstand som kan diagnostiseres ved hjelp av MR-undersøkelse, og som det er viktig å kjenne til.
Kommentar og debatt
Offentlig mammografiscreening ble innført i Norge i 1996. Målet var 30 % reduksjon i brystkreftdødelighet. I 2006 fikk Norges forskningsråd i oppdrag å evaluere Mammografiprogrammet. Rapporten inneholder mange selvmotsigelser: Screening medfører ikke at færre får svulster med spredning, men...
Fra andre tidsskrifter
Bruk av paracetamol hos barn med astma gir ikke flere episoder med forverring enn bruk av ibuprofen. Dette viser en ny studie. Illustrasjon: Science Photo Library I en studie som nylig er publisert i New England Journal of Medicine, ble 300 barn med mild, vedvarende astma i alderen 1 – 5 år...
Fra andre tidsskrifter
En ny britisk studie viser sammenheng mellom bruk av paracetamol under svangerskapet og senere risiko for atferdsvansker hos barna. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Paracetamol er mye brukt, også av gravide. Noen dyrestudier tyder på at midlet kan påvirke utviklingen av hjernen i fosterlivet, og i...
Fra andre tidsskrifter
Behandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk ved søvnapné hos pasienter med etablert hjerte- og karsykdom forebygger ikke død av kardiovaskulær årsak eller nye episoder med alvorlig hjerte- og karsykdom, viser en ny studie.
Fra andre tidsskrifter
Å slutte på dagen fungerer bedre enn gradvis nedtrapping av røykingen, viser ny studie.
Fra andre tidsskrifter
Pasienter som utredes for kreft har økt risiko for å bli utsatt for en ulykke, også ulykker som ikke skyldes medisinske komplikasjoner.
Annonse
Annonse
Kommentar og debatt
For flere legemidler er det fastsatt konsentrasjonsgrenser i blod for kjøring. Grensene er ment å forenkle den strafferettslige behandlingen av kjøresaker. Listen er nå revidert og utvidet.
Gjesteskribent
Jeg har vært bortført av romvesener. Eller – jeg har vært pasient, som dere også kaller det.

Nye antikoagulasjonsmidler

Klinisk oversikt
De nye direkte antikoagulasjonsmidlene brukes i økende grad.
Kronikk
I motsetning til warfarinbehandling, hvor nøye monitorering er påkrevd, foreligger det så langt ikke anbefalinger om monitorering av antikoagulasjonseffekten.
Leder
Økt blødningsrisiko er en alvorlig bivirkning – kan anvendelse av terapikontroll ved bruk av de nye antikoagulasjonsmidlene bidra til økt legemiddelsikkerhet?
Kommentar og debatt
Både denne og forrige regjering har hatt som eksplisitt målsetting å tilby befolkningen likeverdige helsetjenester, uavhengig av bosted. Er det slik med behandling av hjerteinfarkt?
Legelivet
I august sto det en vitenskapelig artikkel på trykk i JAMA. Det spesielle med den er ikke temaet, men forfatteren.
Tidligere i tidsskriftet
Nå er vel alle enige om at det er slik at av alt som ikke hjelper mot forkjølelse og influensa, er konjakk det beste. Men hva med spanskesyken?
Noe å lære av
Å finne årsaken til kvinnens symptomer krevde en omfattende utredning.
Kommentar og debatt
Scandinavian Neurotrauma Committee har nylig publisert retningslinjer for minimale, lette eller moderate hodeskader hos barn. For første gang i Skandinavia foreligger kunnskaps- og konsensusbaserte kriterier for håndtering av barn med slike skader. Her presenteres en kortversjon av retningslinjene...
Språkspalten
Preposisjonen på utvider sitt bruksområde. I medisinsk litteratur som i norsk språk for øvrig erstatter den gradvis andre preposisjoner.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Originalartikkel
Endrede treningsvaner og økt oppmerksomhet kan være faktorer som bidrar til at diagnosen nå stilles oftere.
Originalartikkel
Høyintensiv og anstrengende (eksentrisk) styrketrening var utløsende faktorer.
Leder
Alvorlige komplikasjoner ikke må overses, men vi har få verktøy for å identifisere hvilke pasienter som skal ha behandling.
Fra redaktøren
Legenes streik for å beholde forsvarlige arbeidsforhold endte med tvungen lønnsnemnd. Helsepersonellovens krav om at sykehusene skal tilrettelegge for at forsvarlighet ivaretas, synes å være glemt.
Intervju
Are von der Lippe var kardiologen til en rekke store kultur- personligheter. At han selv også er en kultur- personlighet, er kanskje mindre kjent. Ved siden av et yrkesliv som kardiolog har han reist verden rundt for sin musikklidenskap.
Medisinen i bilder
Blodig avføring hos nyfødte kan være et uttrykk for alvorlig underliggende sykdom.
Fra redaktøren
Det er snart 130 år siden kvinnene begynte sitt inntog på medisinstudiet. Nå er mennenes utmarsj godt i gang.
Leder
Forskerens vei til helseregistrene er kronglete, tidkrevende og kostbar. Dette gir unødvendig risiko for befolkningens helse.
Verdens helse
Vietnamesisk studie viser at måling av C-reaktivt protein kan få ned bruken av antibiotika ved luftveisinfeksjon.
Fra andre tidsskrifter
En enkel test kan brukes til å påvise resistente mycoplasmabakterier, viser en ny norsk studie.
Kommentar og debatt
– I praksis en nedbygging av ambulansehelikopter- tjenester i Nord-Norge.

Fotoportretter

Legelivet
Etter å ha blitt rammet av kreftsykdom som 16-åring, fant hun både glede og verdi i magiens verden. Nå har Kristine Hjulstad utviklet et «magisk teater».
Legelivet
Foto: Christian Tunge Hans Thorwild Thomassen er urolog ved Sørlandet sykehus, men bosatt på Østre Randøy, et lite stykke land utenfor Kristiansand. På øya har det ikke vært dyr på flere år, og da kulturlandskapet var i ferd med å gro igjen, bestemte øyboerne seg for å gjøre noe. Av Thomassens...
Legelivet
– Jeg ble hektet etter at en kompis dro meg med på et introduksjonskurs i birøkt i fjor sommer, jeg føler at dette er noe alle bør drive med.
Oversiktsartikkel
Tilstanden er sjelden og arvelig og gir trombose, økt blødningstendens og anemi. Tilstanden er hyppigere i Norge enn ellers i verden.
Leder
Prediktiv testing er regulert av bioteknologiloven og forutsetter at familien først får genetisk veiledning.
Kronikk
Kreft hos barn skiller seg fra kreft hos voksne på mange måter. Det er en katastrofe når det rammer en familie – men overlevelsen er heldigvis høy ved de fleste krefttyper.
Minileder
Natt til lørdag 1. oktober 2016 døde nok et ungt menneske av hjerneblødning etter en boksekamp, denne gang i Skottland. Mike Towell ble bare 25 år. Statistisk sett har faren for å dø som følge av en proffboksekamp sannsynligvis aldri vært høyere enn i våre dager. Og for dem som rekker lange...
Kommentar og debatt
En nyutdannet lege med god innsikt i ledelse vil kunne ta et større ledelsesansvar i helsevesenet og dermed minske gapet mellom ledernivå og det helsefaglige pasientnære nivå.
Verdens helse
En applikasjon til smarttelefoner bedrer ferdighetene til fødselshjelpere i ressursfattige områder.
Noe å lære av
Gastroenteritt med uvanlig forløp.
Originalartikkel
Årlig møter om lag 75 prosent av de inviterte kvinnene til screening i Mammografiprogrammet.
Annonse
Annonse