Annonse
Annonse
Oversiktsartikkel
Et nordisk kosthold i henhold til anbefalingene forbedrer lipidprofilen, den har gunstig effekt på blodtrykket og inflammasjon, konkluderer denne oversiktsartikkelen.
Språkspalten
Gjenbruk av allerede innsamlede forskningsdata kalles for data sharing på engelsk. Hva bør det hete på norsk?
Fra redaktøren
Data fra kliniske studier som pasientene har samtykket i å delta i, må deles.
Kommentar og debatt
Stadig er det debatt i mediene om miljøgifter i kosten. For eksempel har det vært reist spørsmål om det anbefalte inntaket av fisk er helseskadelig. Vi mener kunnskapsgrunnlaget snarere tilsier at mange må spise mer fisk – ikke mindre.
Kommentar og debatt
Bør egentlig kvinner med familiær hyperkolesterolemi avslutte ammingen når de skal starte statinbehandling?
Fra andre tidsskrifter
De som bor nær en hovedvei med stor biltrafikk, har høyere risiko enn andre for å utvikle demens.
Originalartikkel
Ved Sørlandet sykehus er optimalt amputasjonsinngrep og tverrfaglig rehabilitering med tidlig protesetilpasning for benamputerte pasienter vektlagt siden 2004.
Debatt
Norge får sitt tredje kreftscreeningprogram.
Annonse
Annonse
Fra andre tidsskrifter
Barn som får kreft lever lenger enn tidligere, men helsen til dem som overlever er ikke alltid bedre. Illustrasjonsfoto: Sipa USA/NTB scanpix Flere barn overlever kreft, og færre overlevere får alvorlige kroniske sykdommer. Behandlingen kan likevel være svært belastende, og konsekvensene kan være...
Språkspalten
I en hektisk hverdag skal vi prioritere å gjøre epikrisen innholdsmessig meningsfull og ryddig fremfor å gjøre den språklig optimal. Likevel er det kanskje en sammenheng mellom slurvet språk og slurvet tanke?
Fra andre tidsskrifter
Etanol er kaloririkt, men stimulerer likevel hjernens appetittsignaler istedenfor å hemme dem, slik andre energirike næringsstoffer gjør. Modell av etylalkoholmolekyl. Her er karbon vist i svart, oksygen i rødt og hydrogen i grønt. Foto: Science Photo Library Inntak av næringsrik føde reduserer...
Legelivet
Da jeg vokste opp, ble følelsesregisteret mitt pepret med kjærlighetssanger fra The Beatles. Storebror var svoren tilhenger og bestemte vinylvalget på platespilleren. Jeg ble tidlig formet som en romantiker, med sanger som I want to hold your hand.
Aktuelt prosjekt
I Norge og globalt er tykk- og endetarmskreft et stort helseproblem.
Personlige opplevelser
Da min far fikk diagnosen lungefibrose, ble han forespeilet en gradvis kvelning. Hans egne valg på slutten av livet ga i stedet overraskende velvære, både psykisk og fysisk.
Tidligere i tidsskriftet
Når man blar i gamle utgaver av Tidsskriftet, dukker det opp mange merkelige kasuistikker. Hold deg for nesen og les.
Gjesteskribent
Jeg har aldri lært meg forskjell på løvetann og hestehov. I fjor sommer var jeg på Feiringklinikken til rehabilitering. Jeg hadde arvet samme hjertesykdom som mor og far døde av.
Fra andre tidsskrifter
Prostatakreftceller endrer seg over tid og kan bli resistente mot terapi. Endringen drives av DNA-mutasjoner og epigenetikk.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Verdens helse
Dødeligheten blant kinesere over 80 år har gått ned fra 1998 til 2008, men den fysiske og mentale prestasjonsevnen har falt. En tradisjonell kinesisk operaforestilling på et sykehjem for eldre i Qingdao, Øst-Kina. Foto: Sipa USA/NTB scanpix Antall mennesker over 80 år øker raskt i mange land, også...
Kommentar og debatt
Forskning viser en tydelig sammenheng mellom solariebruk og risikoen for hudkreft.
Klinisk oversikt
Spontan koronar arteriedisseksjon er en sjelden årsak til akutt koronarsyndrom, men tilstanden ses ofte hos yngre til middelaldrende kvinner uten økt risiko for aterosklerotisk hjertesykdom.
Mitt fagfelt
– Resolusjon av inflammasjon er et relativt nytt begrep som de fleste ikke kjenner godt til i klinisk praksis, som er relevant for mange sykdommer, og som har stort potensial for nye terapeutiske angrepspunkter, forteller Linn Elisabeth Fosshaug.
Kommentar og debatt
Medisinske myter vil nok alltid være en del av den kliniske hverdag. De kan være vanskelige å se og vanskelige å kvitte seg med.
Medisinen i bilder
En ellers frisk kvinne i 50-årene, som tidligere var operert for brystkreft, hadde de siste tre årene gradvis utviklet et langsommere bevegelsesmønster.
Kommentar og debatt
Vi er i økende grad blitt klar over antidepressivenes manglende effekt ved depresjon. Likevel forskrives de stadig hyppigere. Bør jeg som snart nyutdannet lege videreføre denne tradisjonen, eller er det på tide å endre klinisk praksis?
Fra andre tidsskrifter
Tarmens immunsystem kan gi langvarig beskyttelse mot infeksjoner. Dette viser en ny norsk studie av immunsystemet i tynntarmen som nylig er publisert.
Intervju
De er 87 år gamle og glitrer på den globale scenen.
Originalartikkel
I mai måned i 2015 hadde 19-åringer 19 891 konsultasjoner i allmennlegetjenesten, mens tilsvarende tall var 11 627 for 18-åringer og 12 200 for 20-åringer. Luftveisinfeksjoner sto for det meste av økningen, men også skader og ulykker bidro.
Originalartikkel
Det ble funnet klare geografiske forskjeller i hvilken type avansert behandling ved Parkinsons sykdom som ble anvendt i Norge. Bruken av dyp hjernestimulering og pumpebehandling med intestinalgel med levodopa-karbidopa varierte mellom fylkene.
Leder
Hvem skal bestemme når kliniske beslutninger får store helseøkonomiske følger?
Klinisk oversikt
Smerte ved lokalbedøvelse anses ofte som et nødvendig onde, men kan reduseres ved hjelp av enkle tiltak. Bufring og oppvarming av lidokainoppløsningen før injeksjonen er sannsynligvis de enkleste og mest effektive tiltakene.
Fra andre tidsskrifter
Levende influensavaksine kan produseres raskt og trygt med bruk av syntetisk bioteknologi.
Verdens helse
Andelen av gravide kvinner som drikker under svangerskapet, varierer mye fra land til land. Dette gjenspeiler seg i forekomsten av føtalt alkoholsyndrom. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Kvinners alkoholinntak under graviditet og forekomsten av føtalt alkoholsyndrom er nylig studert i en metaanalyse...
Fra andre tidsskrifter
Med en silikonmansjett rundt hjertet kan trykkluft og sug opprettholde nesten normal blodsirkulasjon hos griser med hjertesvikt, viser ny studie. Der medikamenter ikke lenger duger, kan forskjellige mekaniske pumper holde pasienten i live inntil en hjertetransplantasjon kan utføres. Pasienten må da...
Gjesteskribent
Skyld og skam. Ikke TV-serien, men den sosiale reaksjonen. Skammen er voldsom, den er giftig, og det er en følelse vi bør snakke mer om. Foto: Arnfinn Pettersen Skam oppstår når egne handlinger er et brudd med egne eller samfunnets idealer eller forventninger. Skyldfølelse er å bryte med seg selv...
Kommentar og debatt
De nye kliniske sepsiskriteriene kan føre til forsinket diagnostikk og nedprioritering av alvorlig syke pasienter.
Tidligere i tidsskriftet
Bilen ble et uvurderlig verktøy i et land med store avstander. Men hva var egentlig den ideelle legebilen i 1925?
Fra andre tidsskrifter
Influensavaksine under svangerskapet øker ikke risikoen for medfødte misdannelser hos barnet. Dette viser en studie fra Sverige.
Klinisk oversikt
Medfødt binyrebarkhyperplasi skyldes arvelige enzymdefekter i binyrebarken. Den klassiske formen medfører redusert produksjon av kortisol og aldosteron og samtidig økt produksjon av binyrebarkandrogener.
Medisinen i bilder
En jente i grunnskolealder ble innlagt i sykehus med mistanke om akutt bløtvevsinfeksjon i venstre ansiktshalvdel. Hun hadde stort sett vært frisk tidligere. Ved innkomst fant man hevelse, palpasjonssmerte, rødhet i huden i venstre parotisregion og rundt venstre øye.
Annonse
Annonse