Annonse
Annonse
Originalartikkel
Formålet med denne studien var å vurdere i hvilken grad de lokale retningslinjene for behandling av sepsis stemmer overens med de nasjonale.
Leder
Retningslinjer for behandling av sepsis reiser viktige spørsmål.
Tidligere i Tidsskriftet
En av Norges største landskapsmalere, Lars Hertervig (1830–1902), utviklet i 25-årsalderen en sinnslidelse som førte til at han ble innlagt på det nyåpnede Gaustad sykehus i 1856–58. Hertervig er blant annet blitt omtalt som «lysets maler», med sin spesielle interesse for hvordan lysforhold...
Debatt
Det er avgjørende at vi lærer av saken der en liten gutt døde etter feil administrering av cellegift. Har vi gode nok nasjonale systemer som sikrer at alvorlige feil ikke gjentas?
Kronikk
Slanking fører ikke til mindre sykelighet og lavere dødelighet. Slike forsøk på å oppnå god helse er som regel en håpløs strategi. Vi presenterer en alternativ folkehelsestrategi bygd på aksept, selvaksept og vennlighet.
Fra andre tidsskrifter
Bruk av pembrolizumab, et monoklonalt antistoff mot cellulære signalveier ved melanom, gir høyere overlevelse hos pasienter med metastaserende melanom.
Fra redaktøren
Regjeringens forslag om varig lagring av blod fra nyfødtscreeningen skal snart behandles av Stortinget. Men har Regjeringen helt forstått hva den selv foreslår når Høie selv uttaler «Dette er ikke en genbank over Norges befolkning, det er en blodflekk på et papir, hvor bruken av prøvene er strengt regulert»?
Annonse
Annonse
Originalartikkel
Det var betydelig variasjon fylkene imellom i forskrivning av legemidler mot astma til barn, og resultatene kan tyde på varierende behandlingspraksis som ofte ikke er i tråd med retningslinjene.
Leder
Resultatene i studien tyder blant annet på at mange pasienter behandles unødvendig, mens andre som trenger behandling unndras denne.
Klinisk oversikt
Kronisk pankreatitt er en kompleks sykdom når det gjelder etiologi, sykdomsforløp og symptomer. Konsekvensen for pasienten er nedsatt livskvalitet, smerter og ernæringssvikt. Sykdommen er sannsynligvis underdiagnostisert og får for lite oppmerksomhet.

Vinter-OL

Fra andre tidsskrifter
Hjertestans hos toppidrettsutøvere skyldes sjelden påvisbare hjertefeil. Det viser en registerstudie som nylig er publisert i New England Journal of Medicine.
Kommentar
Som nevrolog med interesse for ski har jeg fått mulighet til å studere et fenomen som jeg mener fortjener større oppmerksomhet. Det dreier seg om skiencefali – ski på hjernen.
Leder
Den medisinske ekspertise har i sportens utvikling hatt en dobbeltrolle som helseoppdrager og helsenedbryter.
Personlige opplevelser
Astmadiagnostikk og behandling av toppidrettsutøvere er blitt en utfordring. Dette er min historie som landslagslege.
Tidligere i Tidsskriftet
Også i 1940 var man opptatt av ski og idrettshelter. En måling av utøvernes trettbarhet ved et stort renn i Holmenkollen var en av datidens mange undersøkelser og metoder for å måle fenomenet.
Debatt
I en ny studie der man undersøkte sammenhenger mellom kosthold og dødelighet i en rekke land over hele verden, fant man at de som spiste mest fett og proteiner, levde lengst. Sammenhengen forstyrres av store miljøforskjeller. Kan epigenetikken forklare resultatene?
Debatt
I Norge lever det snaut 40 000 mennesker med epilepsi. I en spørreundersøkelse blant pasienter og pårørende fant vi at det var et stort behov for grundigere informasjon og et ønske om hyppigere kontakt med spesialisthelsetjenesten.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Klinisk oversikt
Direktevirkende perorale antikoagulantia brukes nå av flere pasienter enn vitamin K-antagonister i Norge. Likevel er det fremdeles usikkerhet forbundet med håndtering av alvorlige blødninger hos pasienter som bruker disse medikamentene.
Intervju
Går kroppen eller psyken på en smell i utlandet, hjelper det ikke å sette +47 foran 113. Terje Erlid lever av å bistå dem som ikke er på godfot med vilkårene i reiseforsikringen.
Noe å lære av
Svimmelhet er en vanlig årsak til henvising til nevrolog. Vi presenterer her utredning og diagnostikk av en mann med raskt progredierende svimmelhet, synsforstyrrelser og ustøhet ved gange.
Fra redaktøren
Årets influensa har kastet Storbritannia ut i den verste sykehuskrisen på flere tiår.
Tidligere i Tidsskriftet
På Rønvik asyl i Bodø benyttet de konvulsjonsterapi som behandlingsform for schizofreni fra 1938.
Mitt fagfelt
Trine Lilly Halvorsen er avtalespesialist i hud- og veneriske sykdommer og daglig leder ved Kolbotn Hudlegesenter.
Legelivet.
Livet som turnuslege i Distrikts-Norge kan være ensomt både på jobb og privat. Det trenger ikke nødvendigvis å være negativt.
Essay
Her drøftes grunnlagsforståelse og tendenser 15 år etter artikkelen Modeller og trender i psykiatri – bør nevrobiologi danne en felles basis?

Selvmord

Originalartikkel
Hvert år tar i gjennomsnitt 110 menn under 35 år livet sitt i Norge. Få mottar helsehjelp i perioden før selvmordet. Funnene i denne studien stemmer ikke overens med den etablerte oppfatningen at selvmord primært er et symptom på psykisk lidelse. Her vises det hvor vanskelig selvmordsforebygging kan være.
Leder
De etterlatte i studien vurderte ofte at faren for selvmord hos mennene var liten, på grunn av deres tilsynelatende høye mestringsevne og fravær av tegn på alvorlig psykisk lidelse. Flere av de avdøde hadde hatt relasjonskonflikter forut for selvmordet, men de etterlatte hadde trodd at det var innenfor vedkommendes mestringsevne.
Kronikk
Mange tar sitt eget liv eller gjør selvmordsforsøk mens de er innlagt i psykiatriske døgnavdelinger.
Medisinen i bilder
En mann i 60-årene var plaget av små blemmer i munnhule og svelg. Blemmene var fylt med serøs væske som brast og etterlot sår med rød halo som grodde i løpet av en uke.
Fra andre tidsskrifter
Effekten av screening for livmorhalskreft blant kvinner over 60 år avhenger av kvinnenes screeninghistorikk, viser ny studie fra Sverige.
Språkspalten
Faglige anbefalinger i helsetjenesten har som formål å kvalitetssikre og standardisere virksomheten. Også betegnelsene på slike anbefalinger bør kvalitetssikres og standardiseres bedre.
Medisin og tall
Usikkerhet er et ubehagelig begrep for de fleste – vanskelig å leve med når det skal tas viktige beslutninger.
Medisinsk etikk
Uklarhet og misforståelser om hvilken rolle man inntar ligger ofte til grunn for misnøye og sterke reaksjoner.
Leder
En dag i september 2017 var oppslaget i Universitas «LSD inntar lesesalen». Noen studenter «sto frem» som hverdagsbrukere av lave doser av LSD. De mente at dette hevet deres nysgjerrighet og motivasjon. Samme dag fikk jeg telefoner fra både bekymrede foreldre og ulike medier.
Mitt fagfelt
– Ja, det finnes et nasjonalt behandlingstilbud innen psykisk helsevern for hørselshemmede, forteller Anne Kathrine Sebjørnsen, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.
Legelivet
Etiske dilemmaer er uunngåelige i medisinsk praksis, og hverdagsdilemmaer kan være vel så viktige som de mer sjeldne.
Debatt
Antallet leger i sykehus øker mye mer enn antallet pasienter, men likevel mener sykehusleger at de får stadig mindre tid til pasientrettet arbeid.
Klinisk oversikt
Et stadig høyere antall pasienter i legemiddelassistert rehabilitering dør av somatiske sykdommer, inkludert kreftsykdom. I det palliative sykdomsforløpet er særlig smertebehandlingen utfordrende.
Personlige opplevelser
Hun er spesialist i psykiatri, og samtidig som hun opplever jobben som fin, utfordrende og interessant er den også skremmende. Hun har vært redd på jobb flere ganger enn hun synes er greit. Nå spør hun: «Er det greit å få banneord slengt etter seg eller bli kalla for kvinnelege kjønnsorgan? Bli fortalt at det er ønskeleg eg brenn i helvete? Å bli slått? Kor går grensa?»
Helse og jus
– Stadig flere utsettes for vold og trusler når de er på arbeid. Det er flere regelsett som skal beskytte mot det, blant annet straffeloven og arbeidsmiljøloven, svarer Hege Synne Rahm.
Tidligere i Tidsskriftet
I 1942 var det ikke bare krigen som herjet, men også tuberkulosen. Det hastet med å opprette flere diagnosestasjoner.
Fra andre tidsskrifter
Analyser basert på mendelsk randomisering tyder på at det er en kausal sammenheng mellom utdanningsnivå og risiko for Alzheimers sykdom.
Fra andre tidsskrifter
Fysisk aktivitet reduserer risikoen for død og alvorlig hjerte- og karsykdom også når aktiviteten er knyttet til arbeid. Dette er uavhengig av landets inntektsnivå.
Essay
Arkivet har stått, står og vil stå sentralt i den medisinske kunnskapsproduksjonen. Vi må bare åpne øynene for det. Hva skjer om vi utvider perspektivet på hva et arkiv er? Det er dette spørsmålet som er utgangspunktet for en ny antologi «Science in the Archives. Pasts, Presents, Futures».
Intervju
Hun er en kaptein på de plagedes lag og prøver å spille dem gode. Men hurtigheten sin, den får ikke Maja Wilhelmsen demonstrere lenger.
Annonse
Annonse