Annonse
Annonse
Noe å lære av
En kommende russ ble innlagt med venstresidige respirasjonsavhengige brystsmerter. Han hadde lett nedsatt allmenntilstand og feber. Det skulle bli et lengre sykehusopphold, der man diagnostiserte en uvanlig årsak til lungeaffeksjon.
Fra andre tidsskrifter
En ny studie fra Sverige viser at nesten én av fem som opereres for gastroøsofageal refluks får tilbakefall. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Dette viser tall fra den retrospektive nasjonale kohortstudien, som omfattet alle de 2 655 svenske pasientene som ble behandlet med kikkhullskirurgi...
Fra redaktøren
Les om da forsker dr. Lur N. Dreier, fikk sin artikkel om spontant konverterte «isbjørnmennesker» antatt. Nå skal han holde et innlegg på en internasjonal kongress i Oslo i mars. Røverkonferanser er et økende problem og nå har fenomenet kommet til Norge.
Kronikk
Det foreligger nå flere studier og utredninger som omhandler helsetilbudet til transpersoner. Likevel går det tregt.
Intervju
Da han falt om hadde han egentlig gitt beskjed om at han ikke ville resusciteres. Noen mener han ble reddet av sin sideutdanning som katolsk diakon.
Medisinsk etikk
Rådet for legeetikk fraråder leger å ta oppdrag som kamplege ved kampsport som tillater knockout.
Kommentar
Fotball, håndball, alpint og snowboard står for mer enn 50 % av sportsrelaterte skader som behandles på norske sykehus og legevakter. I debatten om helserisiko i kampsport snakker man ofte om skaderisiko i profesjonell boksing og generaliserer det til å gjelde «all kampsport». Kampsport er likevel mye mer og innebærer forskjellig skaderisiko og hyppighet av hodeskader.
Annonse
Annonse
Global helse
Persons with disabilities have greater health needs and challenges in accessing health care. In poor countries this is aggravated by constraints in health care and by poverty. In order to achieve equity in health, it is necessary to address the additional challenges faced by persons with...
Global helse
Five years ago, a Fafo report concluded that nutrition was not a priority in Norwegian development policies.
Global helse
How can conflicts of interest be adequately addressed, and by whom? Multistakeholder partnerships in global nutrition governance: protecting public interest?
Global helse
Ethical dilemmas are part of everyday clinical practice, and doctors worldwide must make value-based decisions. In low-income countries with very limited resources, healthcare personnel and policymakers face ethical challenges. Ethiopian policies aim to improve the ethical decision-making...
Tidligere i Tidsskriftet
Hva skjedde da den unge nordmannen Ragnvald Ingebrigtsen var årsaken til at Sarah Bernhardt, en av verdens mest kjente skuespillerinner, endte opp ved operasjonsbordet?
Debatt
Oslo universitetssykehus har innført nye rutiner for MR-undersøkelser av pasienter med pacemaker eller implanterbar defibrillator
Medisin og tall
Hvordan tolker vi resultatet av en studie? Er det den absolutte differansen eller den relative effekten som er mest interessant?
Medisinen i bilder
En mann i 70-årene ble henvist hematologisk poliklinikk grunnet redusert allmenntilstand og anemi. Tilstanden ble oppfattet som megaloblastisk anemi på grunn av folatmangel, og man startet med folatbehandling, men det viste seg at vår pasient hadde refraktær anemi med ringsideroblaster.
Fra andre tidsskrifter
Det viser en nordisk studie med norsk førsteforfatter.
Legelivet.
Hvorfor ikke skrive ut bøker på resept? Faksimile av førsteutgaven av John Buchans The thirty-nine steps fra 1915 © William Blackwood and Sons/Wikimedia Commons/CC-BY-SA Da jeg nylig besøkte veilederen min i Boston, endte reisen som det ofte gjør for min del: i bokhandelen. I ærverdige Harvard Book...
Debatt
Antibiotikaresistens er fortsatt et lite problem i Norge. Det er likevel grunn til å være på vakt. Problemet med antibiotikaresistens må bekjempes både nasjonalt og globalt, både hos mennesker og dyr. Vi har alle et ansvar for å redusere antibiotikabruken.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Debatt
En ny modell for klassifisering av epileptiske anfall bygger på hvordan anfallene ytrer seg klinisk. Riktig klassifisering gir riktig behandling.
Kronikk
Den endelige behandling ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon er ofte perkutan koronar intervensjon eller koronar bypass-kirurgi. Begge metoder forutsetter diagnostisk koronar angiografi. Skal alle pasienter med akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon henvises til koronar angiografi?
Originalartikkel
Ingen av de 42 pasientene med treningsindusert rabdomyolyse fikk alvorlig nyreskade eller andre komplikasjoner, og alle hadde fallende kreatinkinase ved poliklinisk oppfølgingstime.
Medisinsk historie
Vi liker å tro at medisinske fremskritt er fremkommet på en rasjonell og vitenskapelig måte. Så er ikke alltid tilfellet. Mange av våre mest brukte legemidler er blitt oppdaget ved ren slump. Det gjelder blant annet midler mot epilepsi.
Fra redaktøren
I Danmark er en ung lege dømt for grov forsømmelse. Hun ba en sykepleier om å måle blodsukkernivå, men førte det ikke i journalen.
Språkspalten
Dersom noen har fått et illebefinnende, kan det være grunn til å spørre seg hva vedkommende egentlig fikk.
Noe å lære av
Flere studier har vist at barn med medfødt hjertefeil har økt risiko for motoriske, kognitive og atferdsmessige vansker. Samtidig må det tas i betraktning at avvikende utvikling ikke nødvendigvis skyldes hjertefeilen, slik som her.
Debatt
Effektiviseringsreform innebærer forventning om innsparing, blant annet ved at statlige virksomheter går over til digital post til innbyggerne.
Debatt
Skillet mellom forskning og helsetjeneste er ikke alltid klart, noe som reiser metodiske og etiske spørsmål. Det kommer tydelig frem i forslaget om å innføre tarmkreftscreening som «en kontinuerlig systematisk og randomisert utprøving» i Norge.
Kommentar
Forskning bør gå hånd i hånd med folkehelse, både for å sikre best mulig kvalitet, men også best mulig overvåking av resultater.
Kommentar
Bjørn Hofmann gjør det enkelt for seg, han stiller spørsmål. I dette tilfelle gjelder det organisering av tarmkreftscreening i Norge. Men det er svarene som er vanskelige. Å finne de gode løsningene. Bedre enn de vi har i dag.
Kommentar
Når er tvilen liten nok til at vi kan avbryte loddtrekningen og velge metode? Eller skal forskningsprosjektet vare evig og inkludere nye metoder ettersom de dukker opp?
Klinisk oversikt
Syndromet er en arvelig nevrodegenerativ sykdom som skyldes en mutasjon på X-kromosomet. Hovedsymptomene og -funnene er tremor, ataksi og parkinsonisme. Opptil én per 2 000 personer over 50 år vil utvikle syndromet, og det er grunn til å anta at for få individer i Norge utredes.
Debatt
Det er gledelig å se at Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom er blitt oppdatert. Vi mener imidlertid at den lider av tre alvorlige svakheter.
Originalartikkel
Hvordan kan strykprosenten ved eksamen stabiliseres? Er en relativ standardsettings- metode mer rettferdig enn en absolutt grense?
Debatt
Hvem redder flest liv – kirurgen på operasjonsstuen eller prosjektmedlemmet på implementeringsmøtet?
Kronikk
Som ledd i en større revisjon av medisinstudiet i Oslo ble det for første gang innført valgfrie emner i vårsemesteret 2017.

P-pillen 50 år

Leder
Medisinsk-etisk har p-pillen en lite pen forhistorie, men hadde ikke mulighetene for utprøving rundt 1960 vært mindre regulert enn i dag, ville denne uviklingen neppe skjedd – eller den ville tatt mye lenger tid. Nå har den vært på det norske markedet i 50 år.
Leder
Nesten 50 000 kvinner dør hvert år av abortrelaterte komplikasjoner. Det er flere aborter og flere komplikasjoner i land med restriktiv lovgivning. Globale diskusjoner bør handle mer om urettferdighet og mindre om seksualmoral.
Kommentar og debatt
Langtidsvirkende prevensjonsmidler er mye bedre for å hindre uplanlagte svangerskap.
Fra andre tidsskrifter
I en ny studie har forskere påvist sammenheng mellom bruk av hormonelle prevensjonsmidler og depresjon.
Fra andre tidsskrifter
P-piller gir noe økt risiko for blodpropp og hjerteinfarkt. Noen piller har lavere risiko enn andre.
Fra andre tidsskrifter
Bruk av p-piller har forhindret svært mange tilfeller av endometriekreft.
Klinisk oversikt
Blant langtidsoverlevende etter bryskreft er 36 prosent plaget med kronisk tretthet. Nylig ble det også vist at risikoen for alvorlig tretthetsplager hos brystkreftoverlevere økte etter kombinasjonsbehandling med kirurgi, cellegift og strålebehandling.
Medisinen i bilder
Kvinnen i 80-årene våknet en morgen med hodepine og hengende øyelokk på venstre side. Ved inspeksjon av øyet ble det påvist ptose.
Kronikk
Ny kunnskap om varicella-zoster-virusets smittsomhet og sjeldnere kliniske manifestasjoner bør få konsekvenser for smittevern, klinisk diagnostikk og behandling. – Selektiv vaksinering av spesielt utsatte pasientgrupper bør vurderes, skriver forfatterne.
Fra andre tidsskrifter
Behandling med tocilizumab og prednisolon ved kjempecellearteritt gir færre residiv enn kun prednisolonbehandling. Dette viser en ny studie.
Gjesteskribent
Mange mener å ha belegg for påstanden om at menneskets aldringsprosess er en sykdom. Og sykdommer må som kjent bekjempes og overvinnes.
Fra andre tidsskrifter
En stor svensk studie viser at oksygenbehandling ikke reduserer dødeligheten. Nå endres de europeiske retningslinjene.
Annonse
Annonse