Annonse
Annonse
Medisinsk etikk
Bruk av tvang i form av beltelegging er en alvorlig frihetsberøvelse og autonomikrenkelse. I denne kasuistikken forteller vi om en pasient som ble beltelagt for å få gjennomført livsnødvendig dialyse.
Noe å lære av
En mann oppsøkte venerolog fordi han mistenkte at han hadde en kjønnssykdom. Forløp og behandlingsvalg ble mer komplisert og tverrfaglig enn først antatt.
Medisinen i bilder
Forstyrrelser i kalsium- og fosfatstoffskiftet påvirker både ben- og tannutvikling. En tidligere frisk gutt ble henvist til spesialist i pedodonti fordi fortenner og seksårsjeksler hadde utviklingsskader.
Fra andre tidsskrifter
Visse naturlige dreperceller undertrykker immunresponser og kan bidra til utvikling av mors toleranse overfor fosteret.
Fra andre tidsskrifter
Krigen i Syria var en direkte årsak til nesten 150 000 dødsfall de første seks årene, og over 100 000 av ofrene var sivile.
Fra andre tidsskrifter
Risikoen for kreft, både i og utenfor mage-tarm-systemet, er økt hos personer som har hatt inflammatorisk tarmsykdom siden barneårene. Det viser en ny studie.
Fra andre tidsskrifter
Det monoklonale antistoffet romosozumab gir økt bentetthet hos postmenopausale kvinner med osteoporose.
Debatt
Hjertelegene gikk over til tenecteplase ved akutt hjerteinfarkt for 18 år siden. Er tiden kommet for at også slaglegene bør gå over?
Debatt
Det vil bli større krav til teknisk kompetanse i fremtiden.
Minileder
Regjeringsplattformen er lagt frem, uten de store overraskelsene, men det er i alle fall positive og tiltrengte signaler til en hardt presset fastlegeordning.
Annonse
Annonse
Essay
Ordet krise er blitt brukt på flere måter i medisinen. Helt siden oldtiden var det betegnelsen på et avgjørende vendepunkt i en sykdom. Særlig ble det anvendt ved infeksjonssykdommer. I 1970-årene vokste det frem en ny bruk av ordet.
Klinisk oversikt
En rekke genetiske skjelettmuskeldystrofier er assosiert med kardiomyopati med hjertesviktutvikling og risiko for plutselig død. Grad av kardial affeksjon er ikke nødvendigvis relatert til grad av skjelettmuskelaffeksjon, og plutselig hjertedød kan være første tegn på kardiomyopati.
Kronikk
Tedros Adhanom Ghebreyesus tiltrådte i juli som ny generaldirektør for Verdens helseorganisasjon. Lederskiftet kommer på et tidspunkt hvor organisasjonen står foran store utfordringer.
Fra andre tidsskrifter
Tidlig carotiskirurgi, helst innen to uker etter hjerneslag, reduserer risiko for ny blodpropp hos pasienter med carotisstenose. I Norge drøyer behandlingen ofte lenger.
Intervju
Henrik Vogt tror ikke at avansert prosessering av data – blant dem det menneskelige genom – kan gi oss alle svar på spørsmålene om sykdom, liv og død.
Debatt
I 15 år har nederlandske leger kunnet ta livet av mennesker som har uutholdelige smerter. For lobbyistene er ikke dette nok. De ønsker at folk selv skal få total kontroll over døden. Den «autonome veien» kan ses som en konsekvens av aktiv dødshjelp, der man stadig ønsker mer og grenser flyttes.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Originalartikkel
Gratis lunsj og villedende informasjon preger legemiddelkonsulentbesøkene hos allmennpraksisene. Under halvparten av legemiddelkonsulentenes besøk hos fastlegekontorene ble det opplyst om bivirkninger eller forsiktighetsregler av legemidlene.
Anmeldelser
Les anmeldelsen av boken «I medienes søkelys». Sett i lys av de siste ukene er temaet svært tidsaktuelt. Boken er basert på intervjuer med «medieofre».
Kronikk
Vi stiller spørsmål om Forskningsrådets fagfellevurderinger.
Medisinsk historie
Da Rikshospitalet åpnet i 1826 i Akersgata, var et sykehus fortsatt mer en oppbevaringsanstalt enn en behandlingsinstitusjon. Hva møtte pasienten som ble innlagt? Hvem var pleierne og hvordan var arbeidsforholdene?
Fra andre tidsskrifter
Offensiv behandling av lavt blodtrykk ved sepsis, som har vist god effekt i høyinntektsland, ga økt dødelighet i Zambia. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Dødeligheten ved sepsis har gått ned i mange land. Studier fra høyinntektsland tyder på at protokollbasert behandling av lavt blodtrykk...
Leder
Det har vært store endringer når det gjelder hormonbehandling for overgangsplager – og mye debatt. Ny kunnskap om langtidsrisikoen viser at hormonene kanskje ikke er så dødelige som vi trodde.
Språkspalten
Et epileptisk anfall som har opphør av aktivitet eller atferd som det mest fremtredende trekk, klassifiseres som anfall med atferdsstans.
Fra andre tidsskrifter
Det er unødvendig å gjøre full aksilledisseksjon hos brystkreftpasienter med metastaser i 1–2 vaktpostlymfeknuter. Dette viser ny studie. Forberedelse til vaktpostlymfeknutebiopsi og modifisert radikal mastektomi. Foto: Science Photo Library Tidligere omfattet kirurgisk behandling av brystkreft...
Språkspalten
Vi trenger et norsk ord for paramedic. Språkrådet tilrår ordet paramedisiner.
Fra andre tidsskrifter
Eksenatid, som er en GLP-1-hemmer mot diabetes, letter symptomene og har en mulig nevroprotektiv effekt ved Parkinsons sykdom. Det viser en ny studie.
Fra andre tidsskrifter
Det bedrer ikke overlevelsen hos kritisk dårlige pasienter om man gir dem de ferskeste blodposene. Det viser en stor multisenterstudie.
Legelivet.
Vi fastleger møter ofte pasienter med symptomer som vi ikke klarer å forklare. Kanskje vi av og til blir nødt til å si: «Vet ikke, menneskekroppen er bare rar noen ganger.»
Debatt
I en ny klassifikasjon av epilepsiene kategoriseres typene etter etiologi i seks undergrupper. Korrekt klassifikasjon er avgjørende for rett valg av behandling. For å få et mest mulig helhetlig bilde av pasienten bør også komorbiditet kartlegges.
Klinisk oversikt
Progredierende multifokal leukoencefalopati er en sjelden, opportunistisk infeksjonssykdom i hjernen. Det finnes ingen effektiv antiviral behandling, og reetablering av immunkompetanse er nødvendig for overlevelse.
Debatt
Det synes å være en høy terskel for å ta saklig kritikk alvorlig, og den interne justisen er streng. Dyktige sakkyndige som fremmer saklig kritikk internt, eller som sakkyndige i retten bidrar til at pasienter får medhold etter å ha fått avslag både i Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda, blir ofte marginalisert eller fjernet.
Debatt
Dag Bratlid mener vi i Norsk pasientskadeerstatning lar være å gi pasienter erstatning de har krav på. Det er feil. Norsk pasientskadeerstatning har ingen egeninteresse av utfallene i sakene, og vi legger ingen føringer på hvordan de sakkyndige skal konkludere i sine erklæringer.
Medisin og tall
Både i klinisk arbeid og i medisinske forskningsprosjekter anses det ofte som hensiktsmessig å klassifisere målte verdier som normale eller forhøyede. Når man skal utføre statistiske analyser, har dessverre en slik forenkling flere ulemper. Mange medisinske data er målevariabler, dvs. at de er målt...
Tidligere i Tidsskriftet
Selvmord er et tidløst problem, men omgivelsenes reaksjon på selvmordet har variert gjennom tidene. I 1985 forsøkte en forfatter å systematisere hvordan selvmordet ble sett på gjennom eksempler fra billedkunsten. Først får leseren et historisk tilbakeblikk om selvmord, så kategoriseres kunsten etter motivasjonen som ligger bak.
Essay
– Jeg søker å belyse hvilket utbytte leger kan ha av å kjenne sin historie, og hvordan leger og historikere kan samarbeide i å utforske fagets og profesjonens røtter og fremvekst, skriver Aina Schiøtz.
Medisinsk historie
Militærhospitalet i Christiania, som ble omgjort til landets første universitetssykehus og åpnet i 1826, ble allerede i sin samtid vurdert uegnet som sykehus.
Medisinsk historie
Historisk har planteriket vært den viktigste kilden til legemidler. Forløperne til mange av midlene som benyttes i moderne anestesi har sitt opphav i legeplanter brukt i tradisjonell medisin.
Medisinsk historie
Urinen har vært oppfattet som både ren og uren. I lange tider har den vært del av diagnostikk og behandling, men har også hatt bruksområder utenfor medisinsk praksis.
Medisinsk historie
To hundre år etter Eilert Sundts fødsel kan vi trygt karakterisere teologen som en foregangsmann innen norsk epidemiologi og folkehelsearbeid.
Legelivet.
Når pasienten har psykiske problemer, må fastlegen gjør et valg. Jeg henviser til psykolog når kompleksiteten og intensiteten blir for stor. Etter en viss tid møter jeg pasienten igjen og spør hvordan det var å gå til psykolog. De fleste roser psykologen og forteller om viktig og klok støtte i en...
I kronikken i Tidsskriftet argumenterer vi for at det er mulig å forutsi selvmord på kort sikt. Ved...
Mitt fagfelt
– Fascinasjonen for oftalmologi startet kanskje da jeg som barn fikk mine første briller og verden med ett ble klarere, forteller Emina Bektesevic Holmlund.
Fra redaktøren
Time Magazine kåret #metoo til «Person of the Year 2017». Foran Trump – inkarnasjonen av mann med makt og et nedlatende syn på kvinner. Nå må bevegelsen for å stoppe seksuell trakassering og maktmisbruk få konsekvenser også i helsevesenet og akademia.
Språkspalten
Den delen av bekkenet som ligger fremme ved symfysen, ble tidligere kalt for skambenet. Mange synes det er et upassende ord. Så hva bør knokkelen kalles? Os pubis, som tidligere ble kalt skambenet, består av to grener. Fortil, hvor greinene møtes, danner de hver sin halvdel av symfysen (symphysis...
Annonse
Annonse