Annonse
Annonse
Klinisk oversikt
I 2015 fikk over 530 000 mennesker resept på statiner i Norge. Bivirkninger fra muskel-skjelett-systemet og mindre spesifikke bivirkninger rapporteres ofte. Omfanget står i kontrast til observasjoner gjort i randomiserte, kontrollerte studier.
Intervju
Jørgen Bramness er rusforskeren som får kick av høye fjelltopper, uforklarlige forskningsfunn og store faglige utfordringer.
Kommentar og debatt
Mindre og langsommere helikoptre og manglende ambulansejetfly i nord gir et dårligere helsetilbud til befolkningen.
Kommentar og debatt
Norges første retningslinje for rehabilitering av pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon er nå tilgjengelig på nett. Retningslinjen dekker hele rehabiliteringsforløpet.
Fra andre tidsskrifter
Om lag én av seks som ble innlagt i sykehus etter synkope hadde lungeemboli.
Fra andre tidsskrifter
Koloskopiscreening gir lavere forekomst av kolorektal kreft hos mennesker opp til 75 års alder. Det viser en ny studie.
Kommentar og debatt
Det er nylig utarbeidet en norsk kunnskapsbasert retningslinje om utredning, behandling, rehabilitering og oppfølging av pasienter med epilepsi. Målet er å heve den generelle kvaliteten og utjevne de geografiske forskjellene i norsk epilepsiomsorg.
Annonse
Annonse
Originalartikkel
Adhesjon av de små kjønnsleppene er relativt vanlig, men tilstanden er lite kjent blant leger og foreldre. I artikkelen evalueres behandling i spesialisthelsetjenesten.
Leder
Adhesjon av de små kjønnsleppene hos jenter trenger sjelden behandling, og bør kanskje oppfattes som et normalfunn hos prepubertale jenter.
Tidligere i tidsskriftet
For 100 år siden fikk forskere et oppdrag av «et stort offentlig bibliotek», de skulle undersøke om hvorvidt bøker som har vært håndtert av tuberkulosepasienter kunne være smittefarlige.
Fra redaktøren
«Post-truth» ble årets ord 2016. Det bør det ikke bli i 2017. Språket gjenspeiler virkeligheten.
Kronikk
Det er et underskudd på forskning på internettbasert behandling av psykiske lidelser.

Fra idrett til toppidrett – astma, kultur og doping

Personlige opplevelser
Astmadiagnostikk og behandling av toppidrettsutøvere er blitt en utfordring. For meg startet det hele i 1960-årene, som sykehuslege for barn og unge med astma som hadde store problemer med å være fysisk aktive. Dette er min historie som landslagslege, slik jeg husker den.
Leder
Den medisinske ekspertise har i sportens utvikling hatt en dobbeltrolle som helseoppdrager og helsenedbryter.
Leder
Idretten har en solside. Prestasjonene, som vi kan lære noe av. Heltene. Den brusende nasjonalfølelsen som vi alle vil ta del i og som nærer vår narsissisme. Idrettens positive effekter på livskvalitet og helse. Samtidig har det vært støy rundt skyggesidene.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Medisin og kunst
På grunn av dårlig funksjon i høyre hånd måtte Robert Schumann, senere anerkjent som komponist, gi opp karrieren som pianist. Men hva var egentlig hans diagnose?
Fra andre tidsskrifter
Rask invasiv behandling av hjerteinfarkt uten ST-heving gir økt overlevelse, viser en skandinavisk multisenterstudie. Perkutan koronar intervensjon. Foto: Science Photo Library I en randomisert multisenterstudie ved 58 sykehus i Sverige, Danmark og Norge ble pasienter med akutt hjerteinfarkt uten...
Kommentar og debatt
Kronisk utmattelse er et hyppig symptom og utgjør en diagnostisk utfordring i primær- og spesialisthelsetjenesten.
Fra andre tidsskrifter
Transplantasjon av feces inn i tykktarmen gir god effekt mot tilbakevendende tarminfeksjon forårsaket av Clostridium difficile, viser en ny studie. Elektronmikroskopi av forskjellige bakterier funnet i en avføringsprøve. Foto: Science Photo Library Infeksjon med Clostridium difficile er vanlig og...
Legelivet
Etter en kveld i doktorklubben ble jeg sittende og reflektere over hvor forskjellige vi i grunnen er.
Fra andre tidsskrifter
Tranebær forebygger ikke urinveisinfeksjon hos eldre kvinner på sykehjem.
Fra andre tidsskrifter
Distal gastrisk bypass gir ikke bedre resultater enn standard gastrisk bypass hos pasienter med alvorlig fedme, viser en ny norsk studie.
Kommentar og debatt
– Der er flere uafklarede spørgsmål knyttet til potentielt alvorlige bivirkninger af HPV-vaccinen. Det Europæiske Lægemiddelagentur har i sin behandling af dette spørgsmål ikke været sin rolle værdig, skriver Peter C. Gøtzsche.
Kommentar og debatt
EMA har foretatt en detaljert gjennomgang av all tilgjengelig vitenskapelig litteratur, og konkluderte at denne gir ingen støtte til en årsakssammenheng mellom HPV-vaksiner og utvikling av to syndromer.
Medisinsk historie
Den franske legen Trousseau beskrev i 1865 et syndrom med diabetes, pigmentert levercirrhose og bronsefarget hud, som ble kalt bronsediabetes og hemokromatose.
Gjesteskribent
Den største litteraturen har uendelig levetid, til forskjell fra de fleste vitenskapelige tidsskriftartikler. Foto: Erik Norrud Den selvtilfredse apotekeren Homais i den lille landsbyen Yonville, i Gustave Flauberts Madame Bovary (1857), er ifølge ham selv «en varm forkjemper for alt fremskritt». «...
Legelivet
Legevakten er gjerne full av pasienter legen aldri har møtt før. Som legevaktlege skal du finne de alvorlig syke blant de mange som det ikke feiler noe alvorlig.
Mitt fagfelt
Marton König føler seg privilegert som kan drive med både nevrologi og nevrokirurgi daglig og mener disse to fagfeltene hører sammen.
Tidligere i tidsskriftet
I Tidsskriftet nr. 24/1933 redegjøres det for en ny behandling som «av barnelæger overalt er møtt med en nesten enstemmig begeistring». Varig helbredelse var målet. Men det trengtes sterk lut.
Aktuelt
Tidsskriftet planlegger, i samarbeid med Norad og Senter for global helse, en artikkelserie om global helse.
Intervju
Trude Fixdal vokste opp i Holmenkollåsen, men var ingen flink Holmenkollpike. Hun strøk i matte på gymnaset og skaffet seg jobb på sykehjem.
Språkspalten
Politikerne har slitt ut ordet robust. Det har tapt all mening og må byttes ut.

Fotoportretter

Legelivet
Trude B. Wold er lege i spesialisering ved Plastikkirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Hun er opprinnelig fra Åsgårdstrand, men flyttet til Tromsø og endte noe tilfeldig opp på medisinstudiet. Prøvde å bo borte et par år, men det var mulighetene for å utvikle seg som...
Legelivet
– Det begynte da jeg var i fødselspermisjon for syv år siden og sydde klær til min datter. Sammen med to kolleger, også de psykiatere, lager vi nå boksershorts under navnet «Naughty Baboon», noe som startet som en spøk da jeg holdt kurs for dem. Det er tilfredsstillende å kombinere stoffer og se...
Legelivet
– At jeg jobber mer med film enn som lege er noe jeg aldri reflekterer over før folk spør, sier Carl Christian Lein Størmer.
Legelivet
Hans-Olav Holtermann Eriksen (40) er oppriktig opptatt av å skape varige verdier i Nord-Norge.
Personlige opplevelser
Randi var ei høgreist, lun og vis kvinne. Mannen arbeidde på sjøen, ho var på land. Bilete av familien, av bakgrunn og samanheng, utvida seg gradvis ettersom eg gleid inn i bygda sjølve.
Verdens helse
En evaluering av FNs tusenårsmål viser at dødeligheten blant barn under fem år er mer enn halvert på verdensbasis fra 1990 til 2015.
Fra andre tidsskrifter
Lymfeknutetoalett ga ingen overlevelsesgevinst, ifølge en ny studie.
Noe å lære av
Leddsmerter kan ha mange årsaker. Traumatiske, immunologiske og infeksiøse lidelser må vurderes. En god anamnese kan sette oss på rett spor tidlig.
Kommentar
Det kan være vanskelig å motstå desserten, selv om man egentlig er mett. Innsikt i magesekkens fysiologi kan belyse hvorfor vi gjerne synes at vi har litt ekstra plass til noe søtt.
Fra andre tidsskrifter
Den komplette strukturen viser det molekylære grunnlaget for mitokondrienes morfologi.
Medisinen i bilder
En mann med antatt Parkinsons sykdom ble innlagt i slagavdelingen grunnet økende ustøhet, kognitiv svekkelse og vertikal blikkparese.
Klinisk oversikt
Psykogene ikke-epileptiske anfall er anfall av epilepsilignende karakter som ikke har et hjerneorganisk korrelat. Som navnet indikerer, antar man at psykologiske prosesser spiller en rolle. Vårt inntrykk ved Spesialsykehuset for epilepsi er at forekomsten av slike anfall blant barn og unge har økt de siste årene.
Annonse
Annonse