Annonse
Annonse
Verdens helse
Diabetes er vanlig i Mexico, blodsukkerkontrollen er dårlig og prognosen mye dårligere enn i høyinntekstland
Gjesteskribent
Er vi sykere enn før? Eller er det innstillingen til hva sykdom er som er forandret?
Kronikk
Kan ledere og politikere – eller forskere – egentlig fullt ut forstå det som skjer der hvor profesjonell hjelp rent fysisk utføres? Det kan nok fortone seg som om disse aktørene lever i en annen verden enn praktikernes.
Språkspalten
Mange pasienter henvises til «ecco-undersøkelse». Det er hinsides enhver logikk.
Fra andre tidsskrifter
De som er genetisk disponert for hjertesykdom, kan redusere risikoen betraktelig ved en sunn livsstil, viser ny studie. Både genetiske forhold og livsstil har betydning for utvikling av hjerte- og karsykdom. Hvor mye betyr livsstilen dersom man allerede er familiært disponert for å utvikle slik...
Fra andre tidsskrifter
Oksygentilskudd på fast basis til pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom og moderat redusert oksygenmetning gir verken bedre prognose, helsetilstand eller livskvalitet. Det viser en ny studie.
Fra andre tidsskrifter
CT-undersøkelse av hjertet kan spare mange pasienter for invasiv koronar angiografi. Et friskt hjerte fremstilt i farger ved hjelp av computertomografi. Foto: Science Photo Library CT-undersøkelse av koronarkarene kan være et alternativ til invasiv koronar angiografi hos pasienter med brystsmerter...
Fra andre tidsskrifter
Et monoklonalt antistoff kan sammen med statinbehandling gi mindre aterosklerose og plakk.
Noe å lære av
En ellers frisk kvinne i 40-årene ble henvist til nevrologisk vurdering grunnet nyoppstått anisokori. Etter hvert fremkom det at hun også fikk ensidig ansiktsrødme ved anstrengelse.
Kommentar og debatt
2016 ble et gjennombruddsår i arbeidet for en verden fri fra atomvåpen.
Annonse
Annonse
Kommentar og debatt
Flere internasjonale aktører tenker nytt innenfor rusfeltet. Norske leger, med Legeforeningen i spissen, bør være med på utviklingen.
Medisinen i bilder
En tidligere frisk kvinne i 20-årene innkom med en stor, fluktuerende hevelse på kinnet snaut to uker etter operasjon for et lite pleomorft adenom i høyre parotiskjertel.
Klinisk oversikt
I 2015 fikk over 530 000 mennesker resept på statiner i Norge. Bivirkninger fra muskel-skjelett-systemet og mindre spesifikke bivirkninger rapporteres ofte. Omfanget står i kontrast til observasjoner gjort i randomiserte, kontrollerte studier.
Kommentar og debatt
Prioritering betyr å si nei til gode tiltak. Som leger har vi ansvar overfor pasienten, men også for å jobbe for en rettferdig fordeling av ressursene.
Legelivet
«Særlig når ens eget nettverk ikke strekker til, eller kan brukes, kan hjelp fra en støttekollega være avgjørende.»
Kommentar og debatt
Profitten synes å avgjøre hvilke legemidler studier skal utføres på.
Kommentar og debatt
– Leder for Rådet for legeetikk har et særlig ansvar for å uttrykke seg varsomt om kollegers ytringer i offentligheten, skriver Gunnar Tanum og viser til saken om asylsøker-legen som kom med kontroversielle uttalelser.
Kommentar og debatt
Svein Aarseth svarer på kritikken fra Gunnar Tanum og skriver at han har et ansvar for å fronte legers yrkesetikk.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Kommentar og debatt
Mindre og langsommere helikoptre og manglende ambulansejetfly i nord gir et dårligere helsetilbud til befolkningen.
Kommentar og debatt
Skadehändelser inträffar för många människor i hem- och boendemiljöer. Fastighetsägare, arkitekter och producenter kan skapa säkrare bostäder.
Kommentar og debatt
Norges første retningslinje for rehabilitering av pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon er nå tilgjengelig på nett. Retningslinjen dekker hele rehabiliteringsforløpet. Mange av anbefalingene er også relevante for pasienter med dysmeli eller for benamputerte.
Legelivet
Som leger kjenner vi på angsten for faglig utilstrekkelighet gjennom hele yrkeslivet. Hva skal vi gjøre med det?
Fra andre tidsskrifter
Om lag én av seks som ble innlagt i sykehus etter synkope hadde lungeemboli.
Intervju
Jørgen Bramness er rusforskeren som får kick av høye fjelltopper, uforklarlige forskningsfunn og store faglige utfordringer.
Fra andre tidsskrifter
Koloskopiscreening gir lavere forekomst av kolorektal kreft hos mennesker opp til 75 års alder. Det viser en ny studie.
Kommentar og debatt
Det er nylig utarbeidet en norsk kunnskapsbasert retningslinje om utredning, behandling, rehabilitering og oppfølging av pasienter med epilepsi. Målet er å heve den generelle kvaliteten og utjevne de geografiske forskjellene i norsk epilepsiomsorg.

Fotoportretter

Legelivet
– Å se i mikroskopet er kanskje en link til malingen. Jeg liker å se. Det er viktig å ha et liv utenfor jobben samt noe å gjøre når arbeidslivet er over, sier Anne Ørbo, professor og overlege ved Universitetet i Tromsø/Universitetssykehuset Nord-Norge i gynekologisk patologi. Ørbo er fra Oslo, men...
Legelivet
Trude B. Wold er lege i spesialisering ved Plastikkirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Hun er opprinnelig fra Åsgårdstrand, men flyttet til Tromsø og endte noe tilfeldig opp på medisinstudiet. Prøvde å bo borte et par år, men det var mulighetene for å utvikle seg som...
Legelivet
– At jeg jobber mer med film enn som lege er noe jeg aldri reflekterer over før folk spør, sier Carl Christian Lein Størmer.
Legelivet
Hans-Olav Holtermann Eriksen (40) er oppriktig opptatt av å skape varige verdier i Nord-Norge.
Originalartikkel
Adhesjon av de små kjønnsleppene er relativt vanlig, men tilstanden er lite kjent blant leger og foreldre. I artikkelen evalueres behandling i spesialisthelsetjenesten.
Leder
Adhesjon av de små kjønnsleppene hos jenter trenger sjelden behandling, og bør kanskje oppfattes som et normalfunn hos prepubertale jenter.
Tidligere i tidsskriftet
For 100 år siden fikk forskere et oppdrag av «et stort offentlig bibliotek», de skulle undersøke om hvorvidt bøker som har vært håndtert av tuberkulosepasienter kunne være smittefarlige.
Fra redaktøren
«Post-truth» ble årets ord 2016. Det bør det ikke bli i 2017. Språket gjenspeiler virkeligheten.
Kronikk
Det er et underskudd på forskning på internettbasert behandling av psykiske lidelser.

Fra idrett til toppidrett – astma, kultur og doping

Personlige opplevelser
Astmadiagnostikk og behandling av toppidrettsutøvere er blitt en utfordring. For meg startet det hele i 1960-årene, som sykehuslege for barn og unge med astma som hadde store problemer med å være fysisk aktive. Dette er min historie som landslagslege, slik jeg husker den.
Leder
Den medisinske ekspertise har i sportens utvikling hatt en dobbeltrolle som helseoppdrager og helsenedbryter.
Leder
Idretten har en solside. Prestasjonene, som vi kan lære noe av. Heltene. Den brusende nasjonalfølelsen som vi alle vil ta del i og som nærer vår narsissisme. Idrettens positive effekter på livskvalitet og helse. Samtidig har det vært støy rundt skyggesidene.
Medisin og kunst
På grunn av dårlig funksjon i høyre hånd måtte Robert Schumann, senere anerkjent som komponist, gi opp karrieren som pianist. Men hva var egentlig hans diagnose?
Fra andre tidsskrifter
Rask invasiv behandling av hjerteinfarkt uten ST-heving gir økt overlevelse, viser en skandinavisk multisenterstudie. Perkutan koronar intervensjon. Foto: Science Photo Library I en randomisert multisenterstudie ved 58 sykehus i Sverige, Danmark og Norge ble pasienter med akutt hjerteinfarkt uten...
Kommentar og debatt
Kronisk utmattelse er et hyppig symptom og utgjør en diagnostisk utfordring i primær- og spesialisthelsetjenesten.
Fra andre tidsskrifter
Transplantasjon av feces inn i tykktarmen gir god effekt mot tilbakevendende tarminfeksjon forårsaket av Clostridium difficile, viser en ny studie. Elektronmikroskopi av forskjellige bakterier funnet i en avføringsprøve. Foto: Science Photo Library Infeksjon med Clostridium difficile er vanlig og...
Legelivet
Etter en kveld i doktorklubben ble jeg sittende og reflektere over hvor forskjellige vi i grunnen er.
Fra andre tidsskrifter
Tranebær forebygger ikke urinveisinfeksjon hos eldre kvinner på sykehjem.
Fra andre tidsskrifter
Distal gastrisk bypass gir ikke bedre resultater enn standard gastrisk bypass hos pasienter med alvorlig fedme, viser en ny norsk studie.
Kommentar og debatt
– Der er flere uafklarede spørgsmål knyttet til potentielt alvorlige bivirkninger af HPV-vaccinen. Det Europæiske Lægemiddelagentur har i sin behandling af dette spørgsmål ikke været sin rolle værdig, skriver Peter C. Gøtzsche.
Kommentar og debatt
EMA har foretatt en detaljert gjennomgang av all tilgjengelig vitenskapelig litteratur, og konkluderte at denne gir ingen støtte til en årsakssammenheng mellom HPV-vaksiner og utvikling av to syndromer.
Annonse
Annonse