logo

Avansert søk
Illustrasjon © Superpop

Når eldre tar sitt eget liv – gjør det noe?

Selvmord hos eldre vekker liten oppmerksomhet i Norge, og forebygging i denne aldersgruppen står ikke på dagsordenen. I en ny handlingsplan er riktignok eldre menn nevnt som en utsatt gruppe – de eldste mennene har den høyeste selvmordsraten av alle aldersgrupper i Norge – men forslagene til tiltak er ikke imponerende: Fire linjer om støtte til eldresentre. Det gir grunn til noen refleksjoner, skriver overlege og spesialist i geriatri, Ildri Kjølseth.
03.03.2015

Trening kan svekke hjertefunksjonen ved kardiomyopati

Høyintensiv trening kan svekke hjertefunksjonen til pasienter med arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati og hos genbærende familiemedlemmer som ikke har utviklet sykdom. Arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati (ARVC) er en arvelig form for kardiomyopati, der hjertemuskelceller nekrotiserer og gradvis blir erstattet med fett- og bindevev. Denne prosessen disponerer for ventrikulære arytmier. Trening gir økt risiko for arytmier, og sykdommen er forbundet med idrettsdød og plutselige dødsfall hos unge mennesker.
23.02.2015