Annonse
Annonse
Kommentar og debatt
Det er en grunnleggende verdi i vår kultur at vi skal beskytte barn mot fysiske og psykiske overgrep.
Gjesteskribent
Livet vårt er skjørt. I menneskers møte med motbakker trenger vi et samfunn som i fellesskap stiller opp. «Hvem har sagt at dagene våre skulle være gratis. At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet vårt og hver kveld stoppe på gevinst?» spør den kjente dikteren Kolbjørn Falkeid i diktet...

Asylsøkere og helse

Originalartikkel
Avslag på asylsøknad eller utgått turistvisum er vanlige årsaker til at mennesker oppholder seg ulovlig her i landet.
Medisinsk etikk
I møte med enkeltpasienter opplever leger noen ganger at yrkesetikken settes opp mot jusen. Våre etiske regler fastslår at vi skal verne pasientens helse og at vi har et ansvar selv om vi avslår behandling.
Fra andre tidsskrifter
Flyktninger har 3 – 4 ganger høyere risiko for å utvikle psykose enn personer født i Sverige. Dette viser en ny studie.
Kommentar og debatt
For en tid tilbake ble en gutt med analatresi født på et norsk sykehus. Foreldrene var asylsøkere.
Intervju
– Som pensjonist trenger man å ha litt passion, og jeg hadde ingen golfkølle å støtte meg på. Så enkelt forklarer 75-årige Nils Johnsen sitt vedvarende engasjement for papirløse flyktninger.
Noe å lære av
En kvinne fikk forverring av en hodepine som hadde debutert flere måneder i forveien. Hun utviklet deretter uvanlige kognitive symptomer og ble innlagt i sykehus.
Annonse
Annonse
Legelivet
Anje Höper er ph.d. og lege i spesialisering i arbeidsmedisin ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.
Kronikk
– Vi presenterer nå nye kurver for mageomkrets, mage-høyde-ratio, tricepshudfolder og subskapulære hudfolder.
Fra andre tidsskrifter
I en fersk metaanalyse har man funnet en grense for hvor raskt trombektomi må gjøres for å få behandlingsgevinst ved akutt hjerneslag.
Språkspalten
Prodrug er en substans som i seg selv ikke er virksom, men som i kroppen omdannes til et aktivt legemiddel.
Klinisk oversikt
Strålevernforskriftens dosegrense til øyelinsen for yrkeseksponerte er basert på utdaterte terskeldoser for strålingsindusert katarakt.
Fra andre tidsskrifter
CRISPR/Cas9-komplekset, som brukes til å forandre en celles DNA, kan omdanne fibroblaster til nevroner, men dette skjer ikke via pluripotente stamceller.
Kommentar og debatt
I en episode av TV-serien «Med livet som innsats» skulle en vannfilm beskytte en person som gled gjennom parafin- flammer. Den påførte vannfilmen var i denne settingen langt fra tilstrekkelig for å hindre alvorlige brannskader. Heldigvis slapp personen unna med symptomer tilsvarende lett solbrenthet på deler av kroppen. Hvorfor?
Kommentar og debatt
Offentlig skadestatistikk er ufullstendig og speiler ikke de ressursene som våre sykehus bruker på akutt skadebehandling.
Medisinen i bilder
En gutt i tenårene utviklet smerter, erytem, blemmer og hevelse på venstre side av kroppen fem dager etter en brytekamp.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Originalartikkel
Forebyggende tiltak mot brannskade bør rettes spesielt mot barn under tre år. Disse er spesielt utsatt, særlig for skåldingsskader.

Fotoportretter

Legelivet
– At jeg jobber mer med film enn som lege er noe jeg aldri reflekterer over før folk spør, sier Carl Christian Lein Størmer.
Legelivet
Hans-Olav Holtermann Eriksen (40) er oppriktig opptatt av å skape varige verdier i Nord-Norge.
Legelivet
Etter å ha blitt rammet av kreftsykdom som 16-åring, fant hun både glede og verdi i magiens verden. Nå har Kristine Hjulstad utviklet et «magisk teater».
Kommentar og debatt
Marius Storvik reagerer på argumentasjonen i en tidligere publisert kronikk om hvorfor ikke psykisk syke pasienter skal ha samme innsyn i sin journal som somatiske pasienter. Les kommentaren.
Fra andre tidsskrifter
I en ny studie hadde pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt uten tegn til hjertesvikt, som fikk betablokker, lavere dødelighet én måned etter infarktet enn dem som ikke fikk medikamentet.
Fra andre tidsskrifter
I en ny studie har forskere påvist sammenheng mellom bruk av hormonelle prevensjonsmidler og depresjon.
Intervju
Siden han startet som røntgenlege, har det skjedd nær magiske kvantesprang i faget. Nypensjonerte Jon Heger (67) takker for seg med et ønske om at man ikke glemmer at bildet er et metodisk middel, og ikke et mål i seg selv.
Fra andre tidsskrifter
Et nytt humant antistoff gir klinisk bedring ved atopisk dermatitt.
Kommentar og debatt
– Reorganiseringen vil gi et styrket tilbud, svarer fagdirektør i Helse Nord.
Klinisk oversikt
Et anfall med urinsyregikt er svært smertefullt. Det er viktig med god diagnostikk for å kunne starte behandling som fjerner krystaller avleiret i vevet.
Kronikk
De senere årene er sterkere cannabisprodukter blitt tilgjengelig på det illegale markedet.
Fra redaktøren
Er overdragelse av fellesskapets institusjoner til private og anbud på offentlige helse- og sosialtjenester tegn på at velferdsstaten forvitrer? Streiken blant leger og andre i Akademikerne helse kan bære bud om et hardere klima i det offentlige arbeidslivet, selv om begge parter hevdet at utgangspunktet var å slå ring rundt velferdsstaten.
Kronikk
Det er eit stort sprik i bruk av tvang i dei psykiatriske institusjonane og kontrollkommisjonane i landet. Sett frå eitt juridisk synspunkt kan årsaka vere ulik tolking og bruk av psykisk helsevernlov.
Fra andre tidsskrifter
En studie fra Texas tyder på sammenheng mellom folkehelsepolitikk, alkohol- konsum og hjertesykdom.
Fra andre tidsskrifter
Etter et hjerneslag produserer astrocytter mitokondrier som frigis og tas opp av nærliggende nevroner. Ved bruk av elektronmikroskopi og immunhistokjemi er det vist at astrocytter i rottehjerner skiller ut ekstracellulære mitokondrier etter et hjerneslag ( 1 ). Ved å oppregulere CD38, et enzym som...
Legelivet
I Nederland ble det for ti år siden innført et nytt system for spesialistutdanning. Den nye kompetansebaserte utdanningen stilte andre krav til de kliniske lærerne til leger som var i et spesialistløp.
Kronikk
Hvordan kan samfunnsvitenskapen bidra med et konstruktivt og kritisk perspektiv i norsk forskning innen global helse?
Fra redaktøren
Drømmen om medisinske gjennombrudd må aldri gå på bekostning av pasientenes sikkerhet.
Fra andre tidsskrifter
Løping reduserer tumorinsidens og tumorvekst i flere musemodeller ved at adrenalin og interleukin-6 mobiliserer NK-celler. Epidemiologiske data viser at regelmessig trening beskytter mot visse kreftformer, men man vet ikke hvordan. En studie der mus ble injisert med enten ulike kreftceller eller et...
Språkspalten
Kan legen Kari Nordmann titulere seg som dr. Kari Nordmann, sjølv om ho ikkje har doktorgrad?
Kommentar og debatt
Å tariffeste en over 20 år gammel organisering av vaktarbeidet i sykehusene bør ikke være førsteprioritet for å løse noen av de problemene som spesialisthelsetjenesten står overfor. Legene burde heller ha streiket for å bli omfattet av arbeidsmiljøloven.
Gjesteskribent
«Unnskyld, skal jeg …» «Bare sett deg ned og vent, du.» «Ja, men jeg ville gjerne …» «Bare sett deg ned og vent, du.»
Noe å lære av
En kvinne ble innlagt i medisinsk avdeling med spørsmål om allergi. Det ble en langvarig innleggelse med et livstruende forløp.
Annonse
Annonse