logo

Avansert søk
Ardis Storm-Mathisen (1912 – 2000), en fargerik kvinne. Foto: Privat

Kvinner i akademia – en trussel mot menn?

Medisinhistorien inneholder flere godt dokumenterte tilfeller av diskriminering av kvinnelige søkere ved ansettelse i akademiske posisjoner. Ut fra en gjennomgang av tilgjengelige dokumenter i Riksarkivet, merket «Det medisinske fakultet», kan det argumenteres for at Ardis Storm-Mathisen er en av dem. Hennes doktorgradsarbeid i klinisk nevrologi ble underkjent av fakultetet, til tross for at en enstemmig internasjonal komité gikk inn for godkjenning.
24.04.2014