logo

Avansert søk

Afghanistan – politiopprustning for den avgjørende timen

Lemlestelse og død er en del av hverdagen til mange afghanere. Politiet er spesielt utsatt. De er ofte først på skadestedet etter fiendtlige angrep og blir jevnlig også selv utsatt for voldshandlinger. Gjennom Forsvarets politirådgivningsbidrag i Afghanistan, Norwegian Police Advisory Team (NOR PAT), utarbeidet den norske forsvarslegen Jon Magnus Haga høsten 2013 en modell for å styrke sanitetsberedskapen hos politiet i Mazar-e Sharif i Afghanistan.
21.07.2014

Om åndssvake i etterkrigstidens Norge

I en artikkel i Tidsskriftets sommernummer ønsker litteraturviter og førsteamanuensis Linda H. Nesby å vise hvordan Gaute Heivoll i boken Over det kinesiskehav tematiserer forhold i nyere norsk åndssvakehistorie, nemlig praksisen med å plassere pasienter i privat pleie, og loven fra 1934, som ga adgang til å sterilisere psykisk utviklingshemmede. Ved hjelp av en historie basert på virkelige hendelser setter han søkelys på et lite påaktet tema. I boken utfordres synet på hvem som gir og hvem mottar omsorg samt begreper som galskap og normalitet.
17.07.2014

Medisin for samfunnskroppen

Gjennom heile forfattarskapen har eg vore opptatt av at skarpe motsetningar – mellom høgt og lågt, fattig og rik, vulgært og forfina, stygt og vakkert, godt og vondt – kan koma til uttrykk i ein og same person. På samfunnsnivå toppar slike kontrastar seg i spenningsforholdet mellom barbari og sivilisasjon. Gir ein seg først i kast med dette stoffet, kjem ein uavvendeleg til Det tredje riket og det store sivilisasjonssamanbrotet i moderne tid. Konsentrasjonsleiren Auschwitz har sidan blitt symbolet på dette samanbrotet, skriver Kjartan Fløgstad i en kronikk.
10.07.2014