Annonse
Annonse

Treningsindusert rabdomyolyse – en pasientserie

Kiarash Tazmini, Christoffer Schreiner, Sidsel Bruserud, Truls Raastad, Erik Ekker Solberg Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Pavels Mustafins
Om forfatteren

Studien gir ny nødvendig kunnskap, men reiser også noen spørsmål:
1) Hvordan definerte/målte man muskelødem som inn symptom?

2) Brukte man noe måleinstrumenter ved vurderingen av kompartmentsyndrom?
3) Treningsanbefalingene i avsnittet om forebygging samsvarer vel ikke med studien (?).
Takk uansett for fin lesing.