Annonse
Annonse

Dr. Dreiers metode

Are Brean Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Børre Fevang
Om forfatteren

Redaktøren peker fortjenestefullt på røverkonferanser som en trussel mot tillit og kvalitet i medisinsk vitenskap, og henviser videre til røvertidsskrifter der en mot en pen sum kan få publisert ar

tikler som ikke holder vitenskapelig mål. Redaktøren virker imidlertid å vegre seg mot å navngi elefanten - eller isbjørnen - i rommet, nemlig introduksjonen av "open access" som i praksis innebærer at forfatterne av en vitenskapelig artikkel selv betaler for å få den publisert. Open-access bevegelsen har med selvbestaltet moralsk autoritet hoppet bukk over de forskningsetiske problemstillingene dette reiser. Konsekvensene er imidlertid åpenbare: mengden artikler kommer til å øke, kvaliteten vil synke, fagfelle-systemet settes under et enormt press - og forlagene tjener akkurat like mye penger som før.

Torben Wisborg
Om forfatteren

Are Brean er i lederen «Dr. Dreiers metode» bekymret for det økende antall tvilsomme eller klart svindelbaserte invitasjoner til konferanser som ikke eksisterer.

Problemet er helt reelt, og økende krav til vitenskapelig produksjon, meritering og telling av publikasjonspoeng gjør det meget betimelig å diskutere det.
Dessverre ser det ut til at dr. Lur N. Dreier møter dr. Fo R. Dom i døren. Brean mener at risikoen for å havne i fella – bevisst eller ubevisst – er størst for «de minst ressurssterke», nemlig «forskere fra utviklingsland, men også forskere fra vår del av verden, særlig fra mindre universiteter og høyskoler med små ressurser eller liten forskningsaktivitet». Utviklingsland er det som nå kalles lav- og mellominnkomstland.
Som forsker fra et lite sykehus og mindre universitet etterlyser jeg empirien bak frykten. De seneste norske skandaler har jo vært høyt meriterte, sentrale forskere i samarbeid med Jon Sudbø i 2006, og nyere hendelser er rapportert fra BI 2012 (1), i Uppsala mai 2017 (2) og Karolinska Institutets Paolo Macchiarini. Fra Danmark kan nevnes en kohort av kardiologer på universitetsklinikkene, som utviklet et kollektivt, meget kreativt syn på bruk av forskningsmidler (3). Men at forskere ved de mindre institusjoner skulle være i spesiell fare er dårlig underbygget. Hvor er dokumentasjonen? Var det dr. Fo R. Dom som kom forbi?

Litteratur
1. Heyerdahl S, Grønli H, Sættem JB. BI-rektor ville frikjenne forskningsjuks. NRK. https://www.nrk.no/norge/_-rektor-ville-frikjenne-plagiat-1.8084075 (4.12.17)
2. Rygg I. NTNU-forsker avslørte forskningsfusk ved Uppsala. Uniforum. http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2017/05/ntnu-forsker-avslorte-forskni... (4.12.17)
3. DR. Op mod 15 hjertelæger risikerer straf for forskningsfusk. https://www.dr.dk/nyheder/indland/op-mod-15-hjertelaeger-risikerer-straf... (4.12.17)