Annonse
Annonse

Antibiotikabruk og infeksjoner i sykehjem

Torunn Alberg, Øyunn Holen, Hege Salvesen Blix, Morten Lindbæk, Horst Bentele, Hanne Merete Eriksen (Se alle biografier)

Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 357 – 61

I Tidsskriftet nr. 5/2017 skal det på s. 360, 2. spalte, i begynnelsen av første avsnitt stå: Mens ciprofloksacin er et førstevalgsmedikament ved behandling av øvre urinveisinfeksjon, er det i retningslinjene presisert at ciprofloksacin og amoksicillin ved behandling av nedre urinveisinfeksjon først skal brukes etter at dyrkningssvar foreligger.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Kommentarer

(0)

Siste artikler

Annonse
Annonse