Annonse
Annonse

Oppdatert slektstre for Chlamydia

Kristin Viste Om forfatteren

Helgenomsekvensering av 52 stammer av Chlamydia trachomatis viser større grad av rekombinasjon mellom stammene enn tidligere antatt.

/sites/tidsskriftet.no/files/2012--T-12-0570-01-MN.jpg

Sirkulær fremstilling av Chlamydia trachomatis-genomet. Foto Science Photo/ NTB scanpix

Chlamydia trachomatis er den vanligste årsaken til seksuelt overførbare infeksjoner globalt og infeksjonsbetinget blindhet i utviklingsland. Utveksling av DNA (rekombinasjon) mellom stammer av C trachomatis har vært ansett som sjeldent forekommende, ettersom dette krever infeksjon av to stammer i samme vert. I flere tiår ble antistoffer mot overflateproteinet ompA og sekvensering av ompA benyttet ved genotyping av klamydia.

I en ny studie har forskere sett på hele genomsekvensen til 52 C. trachomatis-stammer og funnet betydelig grad av rekombinasjon (1). Basert på helgenomsekvensering skisserer forfatterne et nytt fylogenetisk tre for chlamydia som avviker fra ompA-baserte trær. Chlamydiagenomet har tidligere vært oppfattet som stabilt, kondensert og med lite DNA-utveksling mellom ulike stammer, men forskerne påviser stor grad av rekombinasjon.

– Helgenomsekvensering avspeiler «sann» chlamydiaevolusjon og kan erstatte bruk av surrogatmarkører i genotyping, sier Kirsten Gravningen, stipendiat og overlege ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Universitetssykehuset Nord-Norge. Frem til nå har genotyping stort sett vært benyttet i vitenskapelige studier, for eksempel i analyse av seksuelle nettverk og ved klonale utbrudd. I fremtiden kan neste generasjon sekvensteknologi gjøre helgenomsekvensering aktuelt ved partneroppsporing, behandlingssvikt og differensiering mellom residiverende og kroniske infeksjoner, sier Gravningen.

1

Harris SR, Clarke IN, Seth-Smith HMB et al. Whole-genome analysis of diverse Chlamydia trachomatis strains identifies phylogenetic relationships masked by current clinical typing. Nat Genet 2012; 44: 413 – 9, S1. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(0)
Annonse
Annonse