Annonse
Annonse

– Høyintensiv trening tre ganger i uken er best

Anne Forus Om forfatteren

Høyintensiv trening tre ganger i uken kan øke kondisjonen, forbedre hjertefunksjonen og senke blodtrykket, både hos personer med høyt blodtrykk og hos friske unge og eldre. Overtrening kan ha motsatt effekt.

/sites/tidsskriftet.no/files/2012--T-12-0601-01-Dok.jpg

Harald Edvard Mølmen. Foto Helle Hagen

Dette viser avhandlingen til Harald Edvard Mølmen. Han har undersøkt hvilken effekt høyintensiv og høyfrekvent trening har på hjerte- og karsystemet hos personer med høyt blodtrykk og hos friske eldre og yngre personer.

– I den første studien undersøkte vi effekten av ulike treningsprogrammer hos personer med høyt blodtrykk. Resultatene viste at høyintensiv trening tre ganger i uken var mest effektivt for å senke systolisk blodtrykk, øke kondisjonen, senke kolesterolnivået og forbedre diastolisk hjertefunksjon, sier Mølmen.

Den andre studien viste at friske eldre som trener høyintensivt tre ganger i uken kan få forbedret diastolisk hjertefunksjon til samme nivå som hos eldre over 70 år som går Birkebeinerrennet.

Den tredje studien gikk på hvilken treningsfrekvens som var best for å øke kondisjonen, lungefunksjonen og hjertefunksjonen. Friske unge personer trente høyintensivt tre ganger per uke i åtte uker, eller åtte ganger per uke i tre uker. Treningsperioder ble etterfulgt av en «hvileperiode» på åtte uker uten trening.

– Den første gruppen økte kondisjonen, lungefunksjonen og hjertefunksjonen progressivt under treningen, og dette gikk gradvis tilbake i «hvileperioden». Gruppen som trente åtte ganger i uken viste tendens til nedgang i kondisjonen, og en klar nedgang i lungefunksjon og hjertefunksjon. Dette normaliserte seg etter «hvileperioden», sier Mølmen.

– Konklusjonen er at høyintensiv intervalltrening tre ganger i uken gir best effekt. Trening åtte ganger i uken ser ut til å gi forbigående nedsatt hjertefunksjon, nedsatt lungefunksjon og nedsatt kondisjon, sier Mølmen.

Disputas

Harald Edvard Mølmen disputerte for ph.d-graden ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet 26.4. 2012. Tittelen på avhandlingen er Cardiovascular effects of high intensity aerobic interval training in hypertensitive patients, healthy aged and young persons.

Kommentarer

(0)
Annonse
Annonse