Annonse
Annonse

Overvektige barn har økt risiko for hjertesykdom

Merete Kile Holtermann (Se biografi)

Overvekt hos barn er forbundet med økt risiko for kardiovaskulær sykdom, men risikoen kan reduseres dersom de oppnår normalvekt i voksen alder.

/sites/tidsskriftet.no/files/2012--T-11-1524-01-MN.jpg

Illustrasjonsfoto Istockphoto

I en ny metaanalyse har man undersøkt hvordan kroppsmasseindeks i barnealder påvirker kardiovaskulær risiko i voksen alder (1). Analysen var basert på fire prospektive kohortstudier med rundt 6 300 personer som ble fulgt fra 3 – 18 års alder. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 23 år. De som var fete eller overvektige både som barn og voksne, hadde økt risiko for type 2-diabetes (RR 5,4), hypertensjon (RR 2,7), dyslipidemi med bl.a. økt LDL-nivå (RR 1,8) og økt intima media-tykkelse (RR 1,7) sammenliknet med dem som var normalvektige gjennom hele studieperioden.

Imidlertid hadde de med overvekt eller fedme i barnealder og som ble normalvektige i voksen alder, omtrent samme risiko som dem som var normalvektige både som barn og voksne. Dette gjaldt med ett unntak: Overvekt i barnealder var fortsatt forbundet med risiko for hypertensjon, selv hos dem som ble normalvektige (RR 1,5).

– Denne metaanalysen gir sterke holdepunkter for at vellykket behandling av overvekt og fedme hos barn kan redusere risikoen for alvorlige fedmerelaterte følgesykdommer senere i livet, sier Jøran Hjelmesæth, leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst.

– Analysen har imidlertid flere svakheter og den må oppfattes som hypotesegenererende. Likevel bør de gode resultatene kunne brukes som en ekstra motivasjon til å styrke arbeidet med forebygging og behandling av overvekt hos barn, både på samfunns- og individnivå, sier Hjelmesæth.

1

Juonala M, Magnussen CG, Berenson GS et al. Childhood adiposity, adult adiposity, and cardiovascular risk factors. N Engl J Med 2011; 365: 1876 – 85.

Kommentarer

(0)

Siste artikler om Allmennmedisin

Annonse
Annonse